Seguim defensant el Bosc de Volpelleres de Sant Cugat del Vallès

Penjat el 17 de maig de 2021, per Adenc

Anem al Recurs Contenciós Administratiu amb totes les mesures cautelars

En data 01.04.2021 l’Associació ADENC-Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura i la Plataforma SOS Bosc Volpelleres vam interposar un Recurs Administratiu de Reposició davant la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, CTUAMB, de la Generalitat de Catalunya, contra l’acord d’aprovació de la Modificació Puntual del Planejament Vigent a l’Àmbit del Parc Equipat del Bosc de Volpelleres, amb l’objectiu de defensar la integritat del Bosc de Volpelleres i demanar una ubicació alternativa per a l’escola.

Aquest recurs ha estat denegat per la CTUAMB basant-se en els articles de la llei d’Urbanisme TRLU 1/2010 i textos normatius consolidats posteriors, però no  considera els aspectes de la legislació ambiental de protecció de fauna, biodiversitat, així com la legislació de canvi climàtic i la Declaració d’Emergència Climàtica, que hauria d’impedir accions urbanístiques que vagin en contra del que indica la llei i respectar el compliment dels Objectius-ODS de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Prèviament, SOS Bosc Volpelleres i ADENC havíem presentat la irreparable agressió al bosc que implicarà a curt i llarg termini el projecte de construcció de l’Escola La Mirada i la necessitat de buscar alternatives, al torn de paraula del Ple de l’ajuntament de Sant Cugat i també al tinent d’Alcaldia i la Regidora d’emergència climàtica. Recentment, vàrem mantenir reunió telemàtica amb la Directora General d’Urbanisme, en delegació del Conseller de Territori on vam exposar els nostres arguments en contra de l’esmentat Acord. A la reunió, no hi va participar cap responsable de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, l’OTAAA, responsable dels informes ambientals desfavorables al projecte, I Considerem que la seva intervenció hauria estat necessària per plantejar el conflicte ambiental i urbanístic del bosc de Volpelleres.

Un cop esgotada la via administrativa i tenint en compte el suport rebut de veïns i veïnes i entitats per a la protecció de la integritat del bosc, SOS BOSC VOLPELLERES i ADENC hem decidit presentar en data 14 de maig un Recurs Contenciós Administratiu amb totes les mesures cautelars que siguin necessàries per a la preservació del Bosc de Volpelleres, comptant amb l’assessorament jurídic de l’entitat FONS DE DEFENSA AMBIENTAL.

 

PLATAFORMA SOS Bosc VOLPELLERES

ADENC-Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura

https://sites.google.com/view/sosboscvolpelleres

http://fonsdefensaambiental.org/

NOTA DE PREMSA EN PDF

Sant Cugat del Vallès, 17 de Maig de 2021