SEGUIM DENUNCIANT LES ACTIVITATS IL·LEGALS QUE ES DUEN A TERME AL FLUVIÀ NÀUTIC DE SANT PERE PESCADOR I EXIGIM QUE TORNI A SER PÚBLIC EL CAMÍ DEL JONCAR

Penjat el 2 d'agost de 2023, per Despatx IAEDEN

Respecte a l’àmbit del Fluvià Nàutic, ara anomenat “Port Natura”, al Registre de la Propietat de Figueres hi consta que l’ajuntament de Sant Pere Pescador és propietari de 46.683 m2 i que l’INCASOL de la Generalitat és propietari de  1.375 m2. Per tant, no existeix únicament propietat privada com diu el promotor del Fluvià Nàutic.

Com ens va comunicar la Generalitat el passat dia 2-6-2023 La instal·lació del Fluvià Nàutic no està contemplada al Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030 al no ser una instal·lació portuària per la qual cosa tampoc disposa de cap autorització portuària”. 

En data 21 de febrer d’enguany el Ministerio de Transición Ecológica ens va comunicar que la finca del Fluvià Nàutic està classificada com a sòl no urbanitzable, classificació que prové del Pla Territorial Parcial de les Comarques de Girona de l’any 2010 que el classifica dins dels sistemes d’espais oberts com a sòl de Protecció Especial dins del Pla Especial d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000. A més, el Pla Director del Sistema Costaner de l’any 2005 el classifica com Espai Obert de Protecció Territorial dins la tipologia de sòl de preservació de corredors de infraestructures naturals i l’any 2008, el Pla General de Sant Pere Pescador, el classifica com a sòl no urbanitzable Clau 10-C1.

És clar que els usos que es desenvolupen actualment a l’àmbit són inadmissibles: s’ha tallat el pas per un camí públic i es cobra peatge per entra-hi, s’ha destruït la flora existent, el promotor no disposa d’autorització per les activitats comercials que hi desenvolupa i s’incompleixen les mesures mínimes d’higiene, seguretat i salubritat. On van les aigües brutes? On es capta l’aigua neta? Tot això està passant des de l’estiu del 2021 davant d’una actitud permissiva de l’Administració municipal i del govern de la Generalitat. 

És per tot això que aquest dimecres dia 2 bloquegem l’accés a l’Ajuntament i que dissabte dia 5, a les 10 h, tancarem l’accés –excepte als pagesos que vagin a treballar- al Camí del Joncar que porta al Fluvià Nàutic.

Tot i que valorem positivament la sanció posada recentment per l’Administració pública, la considerem insuficient i DEMANEM que les respectives administracions compleixin amb les seves obligacions i tanquin de manera immediata l’activitat econòmica que es du a terme al Fluvià Nàutic i que s’ordeni la restitució del sòl malmès per l’activitat que s’hi practica.

Tanmateix, us animen a participar a una nova acció aquest dissabte 5 d’agost de 10h a 12h a l’accés al camí del Joncar.

Grup en Defensa de la Gola del Fluvià i IAEDEN – Salvem l’Empordà

SEGUIM DENUNCIANT LES ACTIVITATS IL·LEGALS QUE ES DUEN A TERME AL FLUVIÀ NÀUTIC DE SANT PERE PESCADOR I EXIGIM QUE TORNI A SER PÚBLIC EL CAMÍ DEL JONCAR
SEGUIM DENUNCIANT LES ACTIVITATS IL·LEGALS QUE ES DUEN A TERME AL FLUVIÀ NÀUTIC DE SANT PERE PESCADOR I EXIGIM QUE TORNI A SER PÚBLIC EL CAMÍ DEL JONCAR

The post SEGUIM DENUNCIANT LES ACTIVITATS IL·LEGALS QUE ES DUEN A TERME AL FLUVIÀ NÀUTIC DE SANT PERE PESCADOR I EXIGIM QUE TORNI A SER PÚBLIC EL CAMÍ DEL JONCAR appeared first on IAEDEN - Salvem l'Empordà.