Sortida ornitològica secans de Lleida

Penjat el 27 de maig de 2023, per Mireia Calvet

El passat dia 20 de maig, el grup d’ornitologia de l’Adenc va visitar els secans de Lleida, el recorregut va sortir del poble de Claravalls i es va moure entre els municipis de Montmagastrell, Conill i Guàrdia d’Urgell, un recorregut entre camps de cereals i alguns fruiters, que va permetre l’observació de rapinyaires i altres ocells propis de les zones de secà com el Gaig blau o el Tòrlit, en total es van poder observar fina a 41 espècies d’ocells diferents.

 

Sortida ornitològica secans de Lleida

Aligot comú. Autor: Toni Martí Vico

Sortida ornitològica secans de Lleida

Arpella vulgar. Autor: Toni Martí Vico

Sortida ornitològica secans de Lleida

Milà reial. Autor: Toni Martí Vico

Sortida ornitològica secans de Lleida

Aufrany.Autor: Toni Martí Vico

Sortida ornitològica secans de Lleida

Aguila marcenca. Autor: Toni Martí Vico

 

Llista dels ocells observats:

Esplugabous (Bubulcus ibis)

Cigonya blanca (Ciconia ciconia)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Milà negre (Milvus migrans)

Milà reial (Milvus milvus)

Aufrany (Neophron percnopterus)

Voltor comú (Gyps fulvus)

Àguila marcenca (Circaetus gallicus)

Arpella vulgar (Circus aeruginosus)

Aligot comú (Buteo buteo)

Àguila calçada (Hieraaetus pennatus)

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)

Perdiu roja (Alectoris rufa)

Fotja vulgar (Fulica atra)

Torlit (Burhinus oedicnemus)

Tudó (Columba palumbus)

Tórtora turca (Streptopelia decaocto)

Mussol comú (Athene noctua)

Falciot negre (Apus apus)

Ballester (Apus melba)

Abellerol (Merops apiaster)

Gaig blau (Coracias garrulus)

Puput (Upupa epops)

Picot verd (Picus viridis)

Cogullada fosca (Galerida theklae)

Oreneta comuna (Hirundo rustica)

Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)

Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba)

Rossinyol (Luscinia megarhynchos)

Rossinyol bord (Cettia cetti)

Balquer (Acrocephalus arundinaceus)

Garsa (Pica pica)

Gralla (Corvus monedula)

Cornella negra (Corvus corone)

Estornell

Pardal comú (Passer domesticus)

Pardal xarrec (Passer montanus)

Verdum (Carduelis chloris)

Cadernera (Carduelis carduelis)

Hortolà (Emberiza hortulana)

Cruixidell (Emberiza calandra)