Suspenen les obres d’El Bulli arran de la nostra denúncia

Penjat el 18 de març de 2016, per Iaeden

La IAEDEN-Salvem l’Empordà ha rebut la notificació de l’Ajuntament de Roses que informa d’irregularitats en les obres d’exteriors a les dues finques d’El Bulli i de la suspensió provisional i immediata de les obres. L’Ajuntament inicia un expedient de protecció de legalitat urbanística.

Fa tot just un mes la nostra entitat va denunciar públicament la possibilitat que les obres en curs a les finques d’El Bulli podrien excedir el projecte llicenciat i vam demanar a les administracions competents, l’Ajuntament, el Parc Natural i la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Urbanisme (Generalitat de Catalunya) d’inspeccionar i, si calgués, aturar i sancionar les actuacions. La nostra entitat havia rebut advertiments de gent que, passant per la cala Montjoi, es va sorprendre de l’extensió de les obres que s’estan realitzant al voltant tan de l’antic restaurant El Bulli (ara BulliFoundation) com de l’habitatge (casa Marketta) situat per sobre de la carretera. Després de demanar el projecte i la llicència atorgada, la IAEDEN-Salvem l’Empordà va comparar sobre terreny el projecte sol·licitat i les obres realitzades i va considerar que no s’ajustaven. Per això vam demanar una inspecció de les obres, la seva aturada en cas d’incompliments, la rehabilitació dels espais i les sancions pertinents en base de la normativa vigent.

Ara l’Ajuntament de Roses ens ha notificat l’acord de “la suspensió provisional i immediata dels treballs que s’estan realitzant a l’espai exterior de la parcel·la elBullifoundation i de la parcel·la casa Marketta atès que no disposen de la preceptiva llicència municipal”. Així també han informat al promotor i als arquitectes que “únicament poden dur a terme les obres per a les quals disposen de llicència”, que “no poden treballar a l’espai exterior d’aquestes finques” i que, en cas d’incompliment, seran sancionats. ElBullifoundation disposa de quinze dies per formular al·legacions.

Esperem que les obres realitzades sense llicència i, per tant, sense avaluació ambiental, no es quedin immunes a l’impacte potencial negatiu sobre el patrimoni natural, geològic i cultural de cala Montjoi i que es dotin els mecanismes adients per la restauració de tots els elements patrimonials protegits. També esperem que a partir d’ara les administracions públiques vetllin més estrictament per a la protecció de la legalitat urbanística i la conservació d’aquest Paratge Nacional d’Interès Natural.

 Suspenen les obres d’El Bulli arran de la nostra denúncia            Suspenen les obres d’El Bulli arran de la nostra denúncia