Tens 2 hores al mes?

Penjat el 21 de juliol de 2016, per GEPEC

Tens 2 hores al mes?
El nostre territori està cada vegada més afectat per substàncies i activitats que suposen un perill per a la salut i el medi ambient. La nostra entitat ja fa molts anys que està compromesa en la lluita contra la contaminació, promovent iniciatives i informes davant les administracions responsables per intentar una major limitació, control o prohibició d’abocadors, incineradores, productes químics,…