UNA ALTRA VEGADA HA PASSAT AL VALLÈS I AL RIU BESOS!

Penjat el 21 de març de 2022, per Adenc

SOSVALLÈS I ADENC DENUNCIEN ELS IMPACTES D’ABOCAMENTS ILEGALS D’AIGÜES CONTAMINADES AMB PEIXOS MORTS I ESCUMA AL RIU BESÒS PER L’INCENDI D’UNA EMPRESA DE DISSOLVENTS A MONTORNÈS DEL VALLÈS

https://www.ccma.cat/324/peixos-morts-i-escuma-al-besos-despres-de-lincendi-en-una-nau-dedissolvents-a-montornes/noticia/3153089/

SOS Vallès i ADENC-EdC denuncien que l’accident en una planta industrial del Vallès degut a un accident i un incendi repeteix la situació d’abocaments d’aigües contaminades amb productes químics tòxics als Riu Besòs davant la incapacitat de control de les administracions, i la manca de funcionament de les mesures de seguretat imposades per les activitats industrials. SOS Vallès I ADENC-EdC denuncien que la Generalitat i el Consorci Besos menystenen el no funcionament i l’obligatorietat dels protocols de les activitats industrials en els mitjans de comunicació incomplint les Directives Europees , sense obrir expedients informatius.

Sembla que amb la inspecció al riu #Besòs, es va confirmar la presència d’alguns peixos morts que estan retirant tècnics municipals i s’ha hagut de netejar el tram del col·lector d’on van sortir les aigües d’extinció de l’incendi amb un camió cuba de Drenatges Urbans de @consorcibesos Des de primera hora d’aquest matí, tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i del Consorci estan inspeccionant i agafant mostres a la zona del riu Besòs on pot haver arribat a través de les pluvials, un petit percentatge de les aigües emprades en les tasques d’extinció. Es creu que aquest petit abocament pot haver ocasionat la mort d’alguns peixos i una làmina blanquinosa que s’observa a l’aigua en alguns trams del Besòs, especialment al seu pas per Montcada i Reixac.”

https://besos-tordera.cat/2022/03/ledar-montornes-aconsegueix-contenir-labocament-derivat-de-lincendi-dun-grupde-naus-a-montornes-del-valles-evitant-danys-a-la-instal%c2%b7lacio-i-la-seva-arribada/

 

SOS Vallès I ADENC-EdC denuncien que això no pot passar segons els tràmits legals de llicència d’activitats, les empreses han de tenir una Bassa per contenir les aigües i productes contaminants en cas d’incendi, explosió o incident industrial. És una normativa que fa més de 30 anys que existeix, quan va haver-hi un incendi a L’ACCIDENT DE L’EMPRESA SANDOZ AL RIU RIN A BASILEA A SUÏSSA EL 1986, quan les aigües residuals d’apagar el foc dels bombers varen anar a para al Rin i varen destruir tota la fauna fluvial amb una mort brutal de tots els peixos.

https://elpais.com/diario/1986/11/14/sociedad/532306802_850215.html

 

A Catalunya, en general tota la claveguera aboca a torrents i rius quan augmenta el cabal per mitjà de sobreeixidors repartits per la xarxa, és un problema majúscul que la Comissió Europea ja ha dit a Espanya que ha de solucionar i trobar formules per evitar. Està fet així per prevenir la xarxa de les pluges torrencials ja que NO HI HA UN SISTEMA SEPARATIU, i es segueix el dubtós principi de dissolució dels contaminants com ja s’havia fet abans dels anys 90 amb col·lectors d’aigües brutes a 1000m. De la platja per la dissolució, però que quan hi ha productes químics, microplàstics i productes que no es degraden, això no funciona i comporta una gran degradació de les aigües i de la contaminació dels rius i el litoral. Aquests punts negres de desguàs o sobreeixidors, haurien d’estar controladíssims, amb inspeccions periòdiques i amb detectors i amb filtres, etc.

Demanem a l’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA – ACA que s’analitzi perquè ha passat aquest vessament incontrolat d’aigua contaminada incontrolada de l’apagament del foc, i que es prenguin les mesures correctores perquè aquest tipus d’incidents no es repeteixin.

Les entitats vallesanes i de Catalunya que formen part de SOS VALLÈS que van signar el MANIFEST DE REIVINDICACIÓ DELS ESPAIS FLUVIALS DE LA TORDERA I EL BESOS, així des de SOS VALLÈS I ADENC-EdC exigim a l’ACA i al Govern de la Generalitat de Catalunya més controls sobre l’estanqueïtat d’aquestes indústries que no estan complint la legislació vigent.

https://sosvalles.blogspot.com/2022/03/manifest-pel-riu-besos-tordera-i-totes.html

SOS VALLES, el Vallès a 21 de març de 2022.

NOTA DE PREMSA PDF