Una granja de 2000 porcs a tocar d’un estany de l’Albera

Penjat el 31 d'octubre de 2018, per Despatx IAEDEN

LA IAEDEN adverteix a diferents administracions de la Generalitat de Catalunya de la irregular tramitació d’una granja de gairebé 2000 porcs a 90 metres de l’estany de Serra-Seguer que pertany al sistema hidrogràfic de les Basses de l’Albera. Està catalogat com a hàbitat d’interès comunitari prioritari per la Unió Europea (HIC 3170) com a tipus d’hàbitats naturals d’interès comunitari per la conservació i dels quals es necessari designar zones especials de conservació (ZEC)
L’expedient administratiu ha ignorat la presència de l’estany i per aquesta raó ho hem posat en coneixement a les diferents administracions públiques: Direcció General de Biodiversitat, Agència Catalana de l’Aigua i ajuntament de Sant Climent Sescebes.
Esperem que l’expedient es tramiti de nou amb totes les garanties i lluitarem per demostrar que aquesta activitat intensiva porcina és incompatible amb la conservació d’un estany d’especial conservació.

DOCUMENT