Anellament al febrer febreret, uns melanocephala i alguns amb casquet

Penjat el 20 de febrer de 2020, per Adenc

Aquest dissabte es va fer la jornada d’anellament dins del projecte de Fes reviure el Ripoll a càrrec d’en Marcelo Brongo com a anellador expert i amb la col·laboració d’en Vicente Trujillo i l’Alba Palomo com a anelladors auxiliars.

El caudal del riu ja s’havia suavitzat rere les tempestes del gener i tot i ser febrer es va tenir una temperatura mínima de 9 ºC ja de bona hora al matí, fins arribar als 23 ºC a les 12h!

Tot i així, degut en part a que la major part dels ocells migratoris i hivernants ja van marxar de la zona i a que en aquesta ocasió no es va poder comptar amb l’ús del reclam, només es van poder fer 18 captures.

L’interès de l’anellament científic recau en identificar individualment els ocells per tal de poder obtenir informació distribuïda en el temps sobre la seva biologia i comportament en cas de tornar a trobar l’individu. En aquesta ocasió, un 50 % de les captures que es van fer eren controls, és a dir, eren ocells ja identificats anteriorment i dels que es tenia informació prèvia sobre la que poder ampliar. Gràcies a això es va poder saber que un dels adults de tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) recuperats tenia un mínim de 4 anys d’edat!

Anellament al febrer febreret, uns melanocephala i alguns amb casquet

Tallarol cap negre (Sylvia melanocephala).

Majoritàriament les espècies anellades van ser els tallarols de casquet (Sylvia atricapilla) i capnegre (Sylvia melanocephala), però també hi van participar unes quantes mallerengues blaves (Cyanistes caruleus) i dos mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus) i mosquiters comuns (Phylloscopus collybita).

Fotografia d’un mascle adult de mallerenga blava (Cyanistes caruleus) anellat en la sessió.