Avís Legal

Ecologistes de Catalunya (EdC) Copyright (c). Reservats tots els drets.

El present web és propietat de Ecologistes de Catalunya (EdC). Queda prohibida la reproducció total o parcial sense l’autorització expressa de Ecologistes de Catalunya (EdC) i dels propietaris de les marques que hi apareixen. 

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es faci sense l’autorització expressa de Ecologistes de Catalunya (EdC) i/o dels propietaris de les marques, és una infracció que la legislació vigent castiga.

Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars.

Ecologistes de Catalunya (EdC) rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir-hi l’accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent. Ecologistes de Catalunya (EdC) rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàgines web de Ecologistes de Catalunya (EdC). 

Ecologistes de Catalunya (EdC) no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es poden derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Els usuaris d’aquestes pàgines queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat. Ecologistes de Catalunya (EdC) s’exonera de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests fets. Ecologistes de Catalunya (EdC) adoptarà les mesures al seu abast per a la protecció de les dades personals dels usuaris i preservarà la privadesa. L’usuari autoritza a Ecologistes de Catalunya (EdC) per a l’obtenció o captura de dades relatives a la connexió, i eventualment a la utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l’usuari (galetes), solament a l’efecte de funcionament, seguretat i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociades de les dades de caràcter personal. Tot això, d’acord amb la normativa vigent a cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal, i en compliment d’aquesta normativa. Cap de les exempcions de responsabilitat contingudes aquí tenen per objecte limitar la responsabilitat de Ecologistes de Catalunya (EdC) de forma contrària a allò que disposen les normatives nacionals aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en què, en virtut de les dites normatives, no es poden excloure.

Política de confidencialitat

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació, l’informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formaran part dels fitxers titularitat de l’associació de Naturalistes de Girona amb la finalitat de processar la seva consulta o petició. Podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació per escrit i adjuntant fotocòpia del DNI a l’adreça carrer c. Bruc,  4t 2a 08009 Barcelona, Spain o via correu electrònic a correu@ecologistes.cat. Podrà revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment via correu electrònic a correu@ecologistes.cat.

En el marc de les seves activitats, el web www.ecologistes.cat disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions per correu electrònic. L’usuari mitjançant la subscripció al web estarà donant el seu consentiment exprés al tractament dels personals proporcionades segons el que disposa l’article 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes que disposa l’article 5 de la LOPD.