Demanem la retirada del Pla de carreteres de la Diputació de Girona

Penjat el 18 de febrer de 2017, per Iaeden

La IAEDEN-Salvem l’Empordà considera que la Diputació està executant projectes seguint un pla que no té cobertura legal i demana que es compleixin les lleis d’avaluació ambiental.

Per reclamar una resposta oficial de les administracions, aquest matí el grup d’acció directa de la IAEDEN-Salvem l’Empordà ha realitzat un acte reivindicatiu a Girona en la que ha “desplegat una carretera” al carrer Pujada Sant Martí, amb un “STOP” a l’entrada de la seu de la Diputació:

Demanem la retirada del Pla de carreteres de la Diputació de Girona

Arran de tres projectes de millora de carreteres que han sortit en els darrers anys i que afecten el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, la IAEDEN-Salvem l’Empordà ha estudiat el Pla de Carreteres de la Diputació de Girona. Aquest Pla dóna cobertura a totes les actuacions que es fan de condicionament de les carreteres de totes les comarques gironines. Segons un informe del Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’any 2010 es va notificar a la Diputació que el seu Pla té caràcter provisional i està pendent d’aprovació definitiva perquè no s’ha sotmès al tràmit preceptiu de l’avaluació de plans i programes, tal i com exigeix la normativa vigent, tant europea, estatal, com de Catalunya.

L’avaluació ambiental parcial d’algunes de les carreteres no eximeix de la necessitat de fer una valoració ambiental global i estratègica. Aquest ens permet identificar, predir, avaluar i mitigar els efectes biofísics, socials i altres efectes rellevants del Pla. És el procés sistemàtic per avaluar, en l’estadi més avançat possible del procés de decisió, la qualitat ambiental i les conseqüències de les visions alternatives i els propòsits de desenvolupament incorporats a les iniciatives de polítiques, plans o programes, assegurant la integració completa de consideracions rellevants biofísiques, econòmiques, socials i polítiques.

L’avaluació ambiental d’alguna de les carreteres no permet orientar en origen ni adequadament decisions de caràcter estratègic que donen lloc a processos amb importants repercussions ambientals, com és el Pla de carreteres de la Diputació de Girona.

Demanem la retirada del Pla de carreteres de la Diputació de Girona

Recordem els tres projectes que la IAEDEN-Salvem l’Empordà ha anat denunciant des del 2011:
1) Carretera GIV-6102. Condicionament de la carretera GIV-6102, de la C-260 a Palau-saverdera. Aquesta carretera segueix en part els límits de la Reserva Integral dels Estanys, de màxima protecció.
2) Carretera GIV-6103. Condicionament d’un tram de camí de Castelló d’Empúries a Palau-saverdera. Que travessa la Reserva Integral dels Estanys, de màxima protecció.
3) Projecte de millora d’una intersecció a la carretera que uneix Empuriabrava amb Castelló d’Empúries. Que ja s’ha executat, trobant-se en espai de protecció especial segons el pla especial del Parc Natural dels Aiguamolls que el qualifica de connector ecològic entre dos zones de protecció del Parc Natural.

Per això vam sol·licitar, a principi de desembre de 2016, a la Diputació de Girona i també a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, que suspenguin qualsevol actuació emparada pel Pla de carreteres locals de les comarques gironines i que s’instrueixi l’expedient corresponent per declarar la nul·litat d’aquest pla. També considerem que cal estudiar els impactes de projectes ja executats i declarar les responsabilitats conseqüents. En data d’avui, encara no hem rebut resposta.

Demanem la retirada del Pla de carreteres de la Diputació de Girona

Des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà es considera molt important fer tractaments i/o condicionaments diferenciats de les carreteres amb especial interès paisatgístic. Hi ha certes carreteres que cal tractar per convertir-les en àrees de baixa velocitat pel gaudi del paisatge i per a la conservació de l’entorn pel qual transiten. Per aquest motiu, estem elaborant l’inventari de carreteres d’interès paisatgístic de l’Alt Empordà que definirà aquelles carreteres que requereixen d’un tractament especial.

Des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà volem avisar també a entitats, col·lectius i interessats d’altres comarques gironines, que la Diputació està executant projectes de carreteres segons un Pla no aprovat i sense cobertura jurídica, i convidem a tothom a revisar les actuacions en carreteres que ja s’han fet o s’estan projectant.

En resum, reclamem que la Diputació de Girona -que té competència sobre la majoria de les carreteres secundàries de les comarques- compleixi amb les lleis ambientals vigents i que demostri i actuï amb més sensibilitat vers el paisatge i la conservació del medi natural. I que s’investigui perquè s’ha actuat fins ara sense compliment de la llei.

Empordà, 18 de febrer de 2017
IAEDEN-Salvem l’Empordà