Exigim la moratòria immediata als grans projectes d’energies renovables a Catalunya

Penjat el 18 d'agost de 2021, per GEPEC

La situació d’inacció de Teresa Jordà, la responsable del Departament d’Acció Climàtica, pot generar danys irreversibles sobre el territori si no s’aprova la moratòria urgentment

L'entrada Exigim la moratòria immediata als grans projectes d’energies renovables a Catalunya ha aparegut primer a GEPEC-EdC.