Inici de les activitats per aprofitar les restes vegetals als barris de muntanya de Barcelona.

Penjat el 25 de gener de 2018, per Cepa

Inici de les activitats per aprofitar les restes vegetals als barris de muntanya de Barcelona.Inici de les activitats per aprofitar les restes vegetals als barris de muntanya de Barcelona.L’equip de treball format per Can Pujades i CEPA han iniciat la recollida de dades de generació de les restes vegetals, la seva recollida i gestió actual (destinació, costos, …).

S’han acordat reunions amb tècnics de l’ajuntament per conèixer els volums, freqüències de recollida, costos econòmics. Alhora s’ha iniciat un treball de camp (enquestes, visites) per conèixer les demandes i suggeriments dels veïns per tal de fonamentar la proposta de model de recollida porta a porta que es proposarà.

Alhora s’ha acordat amb el Consorci de Collserola el desbrossament de l’espai proposat als antics vivers municipals per ubicar-hi la planta de compostage.

També s’han iniciat els càlculs i dimensionament del model exemplar de planta i de distribució del compost que es produirà, especialment per fomentar l’impuls dels diversos projectes d’agroecologia que s’estan proposant a Collserola.

Inici de les activitats per aprofitar les restes vegetals als barris de muntanya de Barcelona.