La Diputació de Girona inverteix 1,7 milions d’euros en la destrucció del Parc Natural dels Aiguamolls i la seva biodiversitat associada

Penjat el 8 de febrer de 2019, per Despatx IAEDEN

La Diputació de Girona ha donat a conèixer l’imminent inici de les obres d’ampliació de la carretera GIV-6102, que es troba entre Roses i Palau-Saverdera.

El 80% d’aquesta carretera, d’uns 3 quilòmetres en total, es troba dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, vorejant part de la Reserva Natural Integral dels Estanys. Es dóna la incongruència que actualment s’està redactant un Pla de Gestió de la Reserva Integral I -que queda afectada per aquesta carretera- i una de les prioritats és minvar el número d’atropellaments i l’impacte negatiu de les carreteres sobre la fauna del Parc. L’execució d’aquestes obres implicaran, evidentment, una transformació sobre aquest espai protegit, augmentant-ne la pressió antròpica i el trànsit rodat. Cal recordar, a més, que el Parc Natural va fer els seus informes per matisar els impactes, en comptes de negar-se a ampliar-la.

També cal tenir en consideració que l’ampliació de la carretera no ha estat reclamada per cap actor usuari d’aquesta carretera: ni pagesos, ni ajuntaments,… La Diputació de Girona es defensa, s’escuda i es justifica en termes de seguretat. Però alhora la IAEDEN no ha obtingut documentació seriosa de cap registre d’incidències ni accidents greus en aquesta carretera, ni s’han realitzat càlculs seriosos de IMD (intensitat mitjana diària de trànsit). Dos dels indicadors bàsics que potser podrien avalar la necessitat d’ampliar una carretera al bell mig Parc Natural dels Aiguamolls.

Cal tenir en compte, però, que s’ha adjudicat a l’empresa Rubau-Tarrés l’ampliació d’una carretera de 3 quilòmetres pel valor de 1,7 milions d’euros. És una injustícia ambiental.

 

Llegiu el COMUNICAT

La Diputació de Girona inverteix 1,7 milions d’euros en la destrucció del Parc Natural dels Aiguamolls i la seva biodiversitat associada

Acció realitzada per membres de la IAEDEN-Salvem l’Empordà el divendres 8 de febrer de 2019.