La Plataforma de defensa de Collserola demana la intervenció del Síndic de Greuges

Penjat el 5 d'abril de 2017, per Cepa

L’ajuntament d’Esplugues es nega a rectificar la informació que amaga els límits reals del Parc Natural per poder urbanitzar el Pla Caufec …

La Plataforma de defensa de Collserola demana la intervenció del Síndic de Greuges

A L’ATENCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
Benvolgut Síndic,
1. El passat mes de febrer, la revista municipal d’informació EL PONT d’Esplugues núm 245 febrer de 2017 (vegeu www.esplugues.cat) va ser distribuïda a tots els habitatges de la vila.
2. La Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola -PCDC- va constatar que ” l’especial Pla Porta BCN” conté informació falsa i que no s’ajusta al dret de la ciutadania a rebre informació objectiva, completa i veraç sobre les actuacions municipals:
– A la pàg II d’aquest “Especial” s’hi pot llegir textualment, “Entre éstas, una amplia zona de transición no urbanizable, que serà un parque urbano entre la avenida Traginers y el parque de Collserola. De esta forma, no habrá ninguna edificación limítrofe con el parque natural”. Afirmació falsa, donat que el Parc Natural de Collserola està delimitat per l’avinguda dels Traginers com es pot comprovar en els diferents mapes del Parc Natural de Collserola, alhora coincidents amb la Xarxa europea d’espais protegits Natura 2000 i amb el PEIN.
– A la pàg. III a continuació, s’hi grafia un Plànol d’ubicació de parcs, equipaments i edificacions, on s’hi indica la construcció de blocs de pisos d’habitatges plurifamiliars però sense mostrar el límit del Parc Natural corresponent a l’avinguda dels Traginers a tocar d’aquests blocs de pisos.
– Sí que, en canvi, es destaca una línia que es grafia amb el nom de Límit sòl no urbanitzable – Parc Forestal i s’hi inclou una àmplia pastilla que es qualifica com a Zona de transició. Resulta evident que aquest plànol indueix a un error els lectors  (deliberadament o no, no és funció de la nostra entitat investigar-ho) per tal de justificar l’afirmació falsa abans esmentada de la pàg. II del costat.

3. La PCDC va presentar escrit al registre de l’ajuntament amb data 20/02/2017 (vegeu www.collserola.org) demanant la rectificació de la informació amb el mateix grau i mitjans amb què s’ha publicat, donat el debat social que ha comportat aquest Pla Porta de Barcelona per la seva possible contribució a l’ofegament del PN de Collserola en situar les edificacions sense incloure una zona de transició i de connexió amb la ciutat construïda.

4. El dia 22/03/2017 l’ajuntament ha donat contesta a la demada de rectificació de la PCDC per mitjà d’un correu electrònic que inclou un pdf (vegeu pdf adjunt) amb escrit signat per l’alcaldessa Pilar Díaz que denega la demanda de la PCDC amb la consideració que la informació aportada no falseja la informació i on s’intenta argumentar, segons el nostre entendre de manera inadmissible, que la informació aportada a la ciutadania es refereix exclussivament als aspectes urbanístics del Pla i que es recull les qualificacions del planejament vigent al PGM de 1976.
Una lectura de les planes II i III esmentades creiem que desmenteixen aquesta intencionalitat pretesa. No considerem acceptable “segrestar” la informació i l’ordenamnet jurídic ambiental vigent en el moment de redactar la informació sobre el Pla Porta de Barcelona i més quan es fa esment del Parc Natural de Collserola i s’afirma falsament que no hi haurà cap edificació que limiti amb ell.

5. La PCDC vam enviar còpia de la demanda de rectificació a tots els grups municipals del consistori. Els grups d’ICV; Canviem Esplugues; ERC i CUP van convocar-nos a una reunió per escoltar l’argumentari de la PCDC i van decidir convocar una reunió de l’àmbit de comunicació de l’ajuntament on vam assistir-hi com a convidats. Lamentablement no es va aconseguir cap acord per part de l’equip de govern sobre les diverses proposicions per a què fes aquesta rectificació que demanem.

6. Ahir hem estat informats per ICV d’Esplugues que aquesta formació ha presentat una demanda davant de la Sindicatura amb el núm. d’expedient  2380/2017.
Hem formulat el suggeriment que sigui la PCDC qui presenti la demanda de rectificació de la notícia a la Sindicatura de manera conjunta amb els quatre partits de l’oposició que s’hi vulguin afegir.

Com a conclusió, independentment, la PCDC com entitat de segon ordre que ha presentat la demanda de rectificació no atesa, presentem a la consideració de la Sindicatura els fets que constitueixen, a parer nostre, una actuació que, com ja hem dit, no s’ajusta al dret de la ciutadania a rebre informació objectiva, completa i veraç sobre les actuacions municipals. Demanem que la Sindicatura, si ho estima oportú, intervingui davant l’ajuntament per a què s’envïi a la ciutadania la rectificació demanada i s’informi amb criteris de veracitat sobre les actuacions del Pla a la zona de vores i contacte amb el Parc Natural de Collserola.

Us agraïm d’avançada la vostra atenció.

Josep-Lluís Moner
Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola

Esplugues de Llobregat, 30 de març de 2017