L’ADENC es suma a la plataforma “Salvem l’Olla del Rei”

Penjat el 16 de març de 2018, per David López Bosch

L’Olla del Rei és un espai naturalitzat situat al campus de la UPC de Castelldefels format per prats humits, petites maresmes, boscos de ribera i la llacuna més gran del municipi; sens dubte és avui la millor zona humida que tenim, un patrimoni natural de primer ordre.

La fauna i la flora d’aquest espai donen vida a una zona humida clau pels espais humits del degradat Delta del Llobregat i és un patrimoni comú irrenunciable:  activitats de divulgació, educació, estudi, recerca ambiental, anellament científic o censos d’avifauna es realitzen en aquest espai natural, un tresor ambiental de Castelldefels que alhora ofereix esbarjo, gaudi, millora de la qualitat de l’aire i beneficis ambientals i socials a les persones que el visiten usualment.

L’Olla del Rei és un espai protegit inclòs a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya l’any 2012, tot i que es va deixar fora la zona de llevant perquè estava qualificada com a urbanitzable. Els darrers anys la diversitat d’espècies vegetals i de fauna ha disminuït a conseqüència de la pèrdua de la qualitat de l’aigua i dels hàbitats com ho manifesten diversos estudis, censos i activitats acadèmiques de recerca ambiental i de formació que s’han fet des de la UPC.

Sense avaluació d’impacte ambiental coneguda, s’han iniciat unes obres d’urbanització en aquesta zona tant valuosa de llevant que dona al carrer Pi Tort. La zona afectada correspon en gran part a prats inundables i també inclou algunes extensions de bosc de ribera. L’activitat de maquinària pesant ha destruït els hàbitats d’espècies protegides, com l’eriçó clar (Atelerix algirus) que ha perdut de manera irreversible la seva població més important del municipi.

Tot i que la zona afectada és fora de la zona de l’Inventari de zones humides de Catalunya, es troba a la parcel·la immediata. Les espècies protegides no trien el seu hàbitat en funció de si està qualificat com urbanitzable, sinó en funció a la qualitat i valors ambientals que els permet viure i reproduir-se. A pocs metres de les obres cria el martinet menut (Ixobrychus minutus), espècie estrictament protegida per la Directiva d’Aus de la Unió Europea. No s’ha considerat a més que s’està destruint una zona  inclosa dins de l’Important Bird Area del Delta del Llobregat.

Considerem doncs que s’han d’aturar les obres immediatament. La destrucció  ambiental i els possibles incompliments de normatives en la major zona humida de Castelldefels que està essent urbanitzada ens demanen donar una resposta com a poble.

L’actual obra es promoguda per l’ICFO (Institut de Ciències Fotòniques) i autoritzada per l’Ajuntament de Castelldefels i la Generalitat. Volem deixar clar que no ens oposem a la construcció de nous edificis destinats a la recerca, però considerem que  en cap cas no justifica la destrucció d’una zona natural imprescindible pel municipi. Construir i atorgar permisos d’obra per edificar sobre el patrimoni natural més valuós del municipi implica desconèixer i no respectar el valor dels nostres espais naturals, fet inacceptable.  El Parc Mediterrani de la Tecnologia disposa de terrenys i espais aptes al costat urbanitzat de la llacuna, raó per la que és innecessària la destrucció d’aquesta zona de l’Olla del Rei.

Cal destacar que aquesta edificació és només el principi de la fi de l’espai natural de l’Olla del Rei. Tant l’ajuntament com el Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) i la UPC tenen la voluntat d’urbanitzar tot l’espai de llevant que dóna al carrer Pi Tort tot  i ser l’àrea ambiental més valuosa i que estava planejada com de camps de reserva.

Lluitar i fer front en aquest abús sobre el nostre patrimoni natural que diverses institucions responsables (lCFO, PMT, AMB, Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Castelldefels) han posat en marxa és una decisió que hem pres un grup de veïns i veïnes del poble, que hem creat la Plataforma “Salvem L’Olla del Rei”. A Castelldefels no hem deixat de patir els efectes de la bombolla immobiliària i l’especulació i en un municipi amb pràcticament el 90% del terme urbanitzat hem dit: Ja n’hi ha prou! Aquesta vegada ens plantem.

És per tot això que demanem el suport i la implicació de tota la població de Castelldefels, del campus universitari de la UPC i de les entitats i persones que volen mantenir els espais humits i naturals del delta del Llobregat per:

–  Aturar immediatament les obres del nou edifici de l’ICFO que estan destruint l’Olla del Rei com a patrimoni natural comú.

– Demanar un canvi d’ubicació del nou edifici a les nombroses parcel·les desocupades del PMT al sector nord ja construït de la llacuna.

– Demanar responsabilitats a les institucions que han permès aquesta actuació: ICFO, PMT, Ajuntament de Castelldefels, …

–  Demanar un programa d’actuacions amb caràcter d’urgència per aturar la degradació de l’espai i recuperar la qualitat de l’aigua i dels hàbitats de l’Olla del Rei.

Si voleu donar suport a aquesta causa, ho podeu fer a través d’aquest enllaç:

https://olladelrei.wixsite.com/olladelrei/manifest