Millores en l’estat de l’entorn de l’Estany- article de l’ham de l’agost de 2016

Penjat el 22 de setembre de 2016, per Limnos

En aquest escrit del mes d’agost hem de mostrar-nos preocupats per la deixadesa dels aspectes paisatgístics i les infraestructures d’ús públic de l’entorn de l’Estany, i que no responen a les característiques que un espai natural que aspira a ser Parc natural hauria de presentar.
L’abandonament dels aspectes paisatgístics i urbanístics manifesta la manca d’un projecte públic i global del paisatge de l’entorn de l’Estany, del que definiríem com a front d’Estany (tram entre el Parc de la Draga i els Desmais), especialment en la seva trama urbana fins al Vilar.
En concret hem trobat 8 aspectes que pensem que s’haurien de millorar, i que són els següents:
1.- El mal estat de les papereres de l’entorn de l’Estany i una gestió insuficient de la recollida de deixalles a la Caseta de Fusta, la inexistència d’un pla per canviar papereres en mal estat i la falta de punts verds per fomentar la recollida selectiva de residus a l’espai natural.
2.- El desconeixement públic de les necessàries actuacions compensatòries respecte al cas dels apartaments a la zona de l’antic Cisne per edificar abusivament per sobre de la superfície permesa, que suposem que encara resten pendents, i que posa en evidència la manca de criteris de planificació del front d’Estany.
3.- La poca efectivitat dels parterres dels jardinets que havien de millorar la imatge de l’entorn del carril bici al costat del passeig del tram del front d’Estany, i que han acabat sent un conjunt de pedres amuntegades sense rastre de les plantes i arbustos presents al projecte inicial aprovat pel municipi de Banyoles.
4.- La manca de la figura dels vigilants o informadors de l’Estany que de nou no ha estat implantada, i que en èpoques estivals, amb els agents rurals més pendents dels incendis forestals, són una figura vital per a la gestió de l’Estany.
5.- Els llums trencats en el tram il·luminat a terra al costat del carril bici que va del front d’Estany fins al càmping, i que ofereixen una imatge degradada del paisatge.
6.- La deixadesa del paratge dels desmais, un espai que requereix una restauració urgent, que permeti mantenir la funció ecològica de la desembocadura de la riera del Vilar i que no alteri el concepte original de l’espai.
7.- Tampoc ens podem oblidar de l’estat de la zona de la Masia, un establiment tancat on s’acumulen runes i restes de la construcció; o de l’abandonament de la zona de minigolf del Vilar, un altre espai emblemàtic. Un abandonament d’aquests indrets que perjudica la imatge global turística de l’espai natural que han d’afrontar conjuntament l’ajuntament de Porqueres i de Banyoles.
8.- Finalment, la proposta inicial de creació d’un aparcament per a caravanes a la zona del Vilar que tampoc ens convenç i per això demanem alternatives a aquesta proposta més separades de l’espai natural, i que no afectin àrees no urbanitzades o rústiques.