Nota de premsa d’Ecologistes de Catalunya referent a la proposta de la Conselleria d’Acció climàtica de talar boscos a les capçaleres dels rius

Penjat el 28 de febrer de 2024, per Adenc

Ecologistes de Catalunya considerem que l’interès de la Conselleria d’Acció Climàtica de voler tallar boscos en les capçaleres dels rius, és una temeritat, i respon a l’interès polític de mantenir l’actual sistema de creixement insostenible

Barcelona, 28 de febrer de 2024

Ecologistes de Catalunya (EdC) hem trames un document al conseller d’Acció Climàtica i les direccions Generals de polítiques ambientals i d’Ecosistemes Forestals, per donar a conèixer el nostre posicionament vers la proposta del DAC per estudiar la possibilitat de fer tales de forests a les capçaleres dels rius, pretesament per afavorir la disponibilitat d’aigua.

 L’esmentada proposta des d’EdC la considerem del tot esbiaixada i parcial donat que sembla ignorar les més que probables repercussions sobre les múltiples funcions vitals que realitzen els forests en la regulació hidrològica, en el cicle del carboni, la fixació del sòl, la contenció d’avingudes de les parts mitjanes i baixes de les conques, així com de reservori que suposa per la biodiversitat d’espècies en perill d’extinció.

No seria de rebut ignorar que un Pla d’actuació com el que es proposa suposaria actuar sobre una gran  extensió del territori i amb una superfície ingent per poder obtenir resultats plausibles, amb unes conseqüències d’una molt gran complexitat d’avaluació  molt imprevisibles

Considerem prioritari orientar els esforços i les propostes a solucions reals que permetin adaptar-nos al canvi climàtic i en especial a una de les seves conseqüències, la sequera en àmbits cabdals  on encara hi ha inacció del Govern, especialment en la gestió de l’oferta i la demanda de l’aigua, per gestionar el país a partir dels recursos disponibles i considerant la informació disponible sobre els efectes del canvi climàtic

Des d’Ecologistes de Catalunya (EdC) considerem que la proposta exposada per la Conselleria d’Acció Climàtica sorprèn per ser un model que desconeixem que tingui cap mena de referència en el àmbit europeu, pel que fa a projectes de  desforestació, en plena crisi ambiental i climàtica on les iniciatives i propostes van orientades en el sentit contrari com es la reforestació per ser mes resiliens al canvi climàtic.

Que, en cas d’avançar aquesta proposta, es tramiti per mitjà d’un Pla que inclogui indispensablement l’Avaluació ambiental de plans i programes, en aplicació de la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient. La Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental transposa a l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol la directiva comunitària esmentada.