Objecció Fiscal 2017

Penjat el 4 de maig de 2017, per Ipcena

Objecció Fiscal 2017

Cada any més socis/es i simpatitzants d’IPCENA realitzen l’Objecció Fiscal de la Declaració de la Renda. Van ingressar 84 euros cadascun a IPCENA, incorporant-lo com a cost 100×100 deduïble automàticament, tant si la declaració és positiva com negativa. Únicament cal reflectir la quantia econòmica que voleu aportar en una causa social i no en la despesa militar i fer l’ingrés de dita quantia a la causa social.

Què és l’objecció fiscal ?

És un acte de desobediència civil, per tal de no col·laborar amb l’Estat en les despeses de preparació de les guerres i del manteniment de l’exèrcit.

Com és materialitza l’objecció fiscal?

L’entitat on es destina l’objecció fiscal ha de ser de caràcter social, solidària, pacifista, benèfica, de promoció dels drets humans, mediambiental, etc, però cal tenir la seguretat que està legalment registrada i disposa de NIF. S’ha d’especificar en el concepte de l’ingrés: Ingrés provinent de l’objecció fiscal  i cal guardar el comprovant que l’entitat bancària ens facilita.

Tan fàcil com això és deixar de contribuir amb els nostres diners amb els costos militars de l’Estat espanyol, i de retruc dedicar aquests diners a una causa social com és la defensa del medi ambient que realitza IPCENA, sense que et costi res de res, i sense cap repercussió amb Hisenda.

NO DEIXIS QUE EN NOM TEU ES FINANCIÏ L’EXÈRCIT

Des de fa anys, IPCENA dóna suport a l’objecció fiscal promovent-la entre els socis/es, i simpatitzants. Hem d’afirmar contràriament al que algunes persones podrien pensar, que l’objecció fiscal és una opció personal, mitjançant la qual decidim desvincular-nos de la nostra col·laboració amb les despeses militars de l’Estat espanyol, que aquest any suposaran una inversió diària de més de 50 milions d’euros. No cal oblidar les repercussions que això té per als conflictes armats i la pèrdua de vides, com per a la destrucció del medi ambient.

Com es materialitza l’objecció fiscal?

En el moment d’efectuar la declaració de la renda.

Quins passos he de seguir?

Des d’IPCENA apostem per l’opció de la quota fixa, és a dir, 84 euros que simbolitza 1 euro per cada país empobrit pel deute extern, que és el que fan altres organitzacions impulsores al nostre país de l’objecció fiscal com ara Justícia i Pau.

1r pas: Ingressar aquests diners en una ONG. Nosaltres us proposem que sigui IPCENA, i demanar el rebut corresponent al banc o caixa on quedi reflectit “Ingrés provinent de l’objecció fiscal”, on ha de constar el nom de l’entitat, ONG o associació a la qual ingresseu la quantitat de 84 euros.

El número de compte és: 0081 1723 08 0001011011 Banc Sabadell.

2n pas: Emplenar la declaració de renda. Per fer-ho, s’ha de fer amb el programa RENDA WEB en  la web de l’Agència Tributària. http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml

3r pas: Les declaracions s’han de fer via on-line, així que no cal presentar cap documentació, però si que hem de tenir guardat el comprovant d’ingrés a l’entitat social amb el concepte d’objecció fiscal 2017 per entregau a  Hisenda.

OMPLIR LA DECLARACIÓ EN RENDA WEB AMB OBJECCIÓ FISCAL

Us podeu descarregar aquí la Guia pràctica de l’objector/a fiscal a les despeses militars (Campanya 2017), on s’explica els passos que permeten fer la declaració amb objecció fiscal des de la pàgina web de l’Agencia Trubutaria amb el programa RENDA WEB.

Objecció Fiscal 2017

http://ipcena.org/ipcena/wp-content/uploads/2015/04/Guia-rapida-2017-Objecció-Fiscal.pdf

REALITZAR L’OBJECCIÓ FISCAL A LES DESPESES MILITARS NO ÉS SANCIONABLE PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

El Tribunal Superior de Justícia ha dictat la sentència 206 relativa al recurs ordinari 1077/2001 presentat per aleshores diputat del Parlament de Catalunya, Joan Surroca Sens, representat pel lletrat David Garrido i Valeri, respecte la liquidació i la sanció imposades per haver efectuat l’objecció fiscal a les despeses militars en la seva declaració de la renda de l’exercici 1998.

Des d’IPCENA us donem tot el suport tant si feu l’objecció fiscal i ens trameteu els diners a la nostra entitat (c./c. Banc Sabadell 0081 1723 08 0001011011), com si ho feu en altres ONG. Creiem fermament que aquest tipus d’objecció és una forma més de lluitar per la protecció global del medi ambient i dels drets de les persones. A més a més, hem acordat que, si hi ha alguna persona que per raons diverses hagués de pagar a posteriori els 84 euros i ens els hagués tramès a IPCENA, li seran retornats. Però, hem de dir que Hisenda mai ha reclamat aquests diners.

Posem el nostre telèfon a la vostra disposició per qualsevol dubte (973 263 793); així com la web de Justícia i Pau (http://www.pangea.org/juspau/siof/), on trobareu una àmplia i detallada informació.

Des d’IPCENA, la companya d’economia, us ajudarà a resoldre els vostres dubtes. Ens podreu trobar al local d’IPCENA, plaça gramàtics nº.2 baixos, o bé al tlf 973 26 37 93 o bé al @ administracio@ipcena.org