Sortida d’ornitologia al riu Ripoll

Penjat el 12 d'octubre de 2017, per Daba System

Acompanyats de Xavi Escobar, ornitòleg i naturalista, bon coneixedor del riu Ripoll, especialment al tram de Sabadell, l’Adenc va organitzar una sortida d’ornitologia el passat dia 30 de setembre.
L’itinerari es va iniciar al barri de Can deu, ses d’on vam baixar al riu fins al Molí de Mornau, on vam fer una aturada per veure Merla blava, a les parets i teulades de l’antiga fàbrica. Des de la passera de l’Horta de Can Bages, vam arribar a l pont de la carretera de Castellar del vallès, seguint per l’horta del Prat vell, el pas de fauna del Molí d’en Font, les llacunes del tractament terciari de la depuradora, el Molí de l’Amat, el Parc de la Clota, la font dels Gitanos, fins acabar al gual de l’Horta d’Arrahona.
Durant el recorregut vam poder observar o sentir un total de 49 espècies d’ocells entre les quals destacaríem la Merla blava, l’Astor, l’Aligot comú o els Mussols al talús del riu Ripoll. A continuació, podeu trobar la llista sencera.
Bernat pescaire
Femella de faisà

 

Cabusset
Esplugabous

 

Polla d’aigua
NOM
CIENTÍFIC
ESPÈCIE COMPTATGES ESTATUS A
SABADELL
V/C/R
Anas platyrhynchos Ànec
collverd
X Resident
reproductor
V
Phasianus colchicus Faisà X Resident
reproductor
VR
Tachybaptus ruficollis Cabusset 2
adults
Resident
reproductor
VC
Bubulcus ibis Esplugabous 1 Resident V
Egretta garzetta Martinet
blanc
3 Resident V
Ardea cinerea Bernat
pescaire
X Resident VR
Circus aeruginosus Arpella
vulgar
1 Migrant V
Accipiter gentilis Astor 1
jove
Resident
/ reproductor?
V
Buteo buteo Aligot
comú
mín.
1
Resident
reproductor
V
Falco tinnunculus Xoriguer
comú
mín.
2
Resident
reproductor
VR
Gallinula chloropus Polla
d’aigua
X Resident
reproductor
VR
Chroicocephalus ridibundus Gavina
vulgar
1 Hivernant V
Columba livia Colom
roquer (domèstic)
X Resident
reproductor
V
Columba palumbus Tudó X Resident
reproductor
V
Streptopelia decaocto Tórtora
turca
X Resident
reproductor
VC
Myiopsitta monachus Cotorreta
de pit gris
X Resident
reproductor
VR
Athene noctua Mussol
comú
2 Resident
reproductor
V
Apus melba Ballester X Estival
reproductor
VR
Picus viridis Picot
verd
X Resident
reproductor
C
Dendrocopos major Picot
garser gros
2 Resident
reproductor
VR
Dendrocopos minor Picot
garser petit
1 Resident
reproductor
C
Ptyonoprogne rupestris Roquerol mín.
1
Resident
reproductor
V
Delichon urbicum Oreneta
cuablanca
X Resident
reproductor
VR
Motacilla cinerea Cuereta
torrentera
X Resident
reproductor
VCR
Motacilla alba Cuereta
blanca vulgar
X Resident
reproductor
VR
Erithacus rubecula Pit-roig X Resident
reproductor
VCR
Phoenicurus ochruros Cotxa
fumada
mín.
2
Resident
reproductor
VC
Saxicola rubicola Bitxac
comú
X Resident
reproductor
VR
Monticola solitarius Merla
blava
1
femella
Resident
reproductor
V
Turdus merula Merla X Resident
reproductor
V
Cettia cetti Rossinyol
bord
X Resident
reproductor
VC
Cisticola juncidis Trist X Resident
reproductor
V
Acrocephalus scirpaceus Boscarla
de canyar
1 Migrant
/ Estival reproductor?
R
Sylvia atricapilla Tallarol
de casquet
X Resident
reproductor
VR
Sylvia melanocephala Tallarol
capnegre
X Resident
reproductor
VR
Regulus ignicapilla Bruel X Resident
reproductor
C
Aegithalos caudatus Mallerenga
cuallarga
X Resident
reproductor
VR
Cyanistes caeruleus Mallerenga
blava
X Resident
reproductor
R
Parus major Mallerenga
carbonera
X Resident
reproductor
VR
Certhia brachydactyla Raspinell
comú
X Resident
reproductor
R
Garrulus glandarius Gaig X Resident
reproductor
VR
Pica pica Garsa X Resident
reproductor
VR
Corvus corax Corb mín.
2
Resident
/ reproductor?
VR
Sturnus vulgaris Estornell
vulgar
X Resident
reproductor
VR
Passer domesticus Pardal
comú
X Resident
reproductor
VR
Passer montanus Pardal
xarrec
X Resident
reproductor
V
Estrilda astrild Bec
de corall senegalès
X Resident
reproductor
VCR
Chloris chloris Verdum X Resident
reproductor
VR
Carduelis carduelis Cadernera X Resident
reproductor
VR