Sortida ornitològica Pla de Reixach

Penjat el 29 d'octubre de 2023, per Mireia Calvet

El passat 21 d’octubre, el grup d’ornitologia de l’Adenc, va organitzar una sortida al Pla de Reixach, es tracta de l’únic paisatge agrícola de secà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i forma part del corredor ecològic que uneix la Serralada prelitoral amb la Serralada de Marina.
L’indret té un cert interès ornitològic, en tractar-se d’un espai agrícola enmig de grans ciutats que acull una important població d’aus; amb una millor gestió per part de les diferents administracions, com la delimitació de les àrees de passeig, el control dels gossos i altres mascotes, la restricció d’algunes activitats molestes per la fauna i fins i tot la prohibició de la caça, podria acollir moltes més espècies de les que trobem actualment.
L’itinerari s’inicia a la Llacuna del Mas Duran, una petita zona amb aigua i vegetació aquàtica, a causa de la sequera, ara, la llacuna està ben seca i no podem observar cap de les possibles aus aquàtiques.
En aquesta època de l’any hi podrem trobar aus migratòries que s’aturen a descansar i a alimentar-se en el seu viatge d’hivernada cap al sud, avui hem pogut veure el Còlit gris i el Mastegatatxes.
Durant la passejada hem pogut gaudir també alguns rapinyaires com l’aligot i el xoriguer, que ens ha fet una exhibició de vol, l’àliga calçada i un altre que no hem pogut acabar d’identificar, però que podria ser una femella d’Esparver o un Astor.
També hem pogut observar un nombrós grup de Passerells, Caderneres i Pinsans, alimentant-se en un herbassar. El picot verd també s’ha deixat veure més d’una vegada, fins i tot ja al final de la sortida.
Una passejada matinal amb un total de 42 espècies identificades més dues de dubtoses, a continuació la llista completa.

Esplugabous (Bubulcus ibis)

Milà reial (Milvus milvus)

Astor (Accipiter gentilis) / Esparver vulgar (Accipiter nisus)

Aligot comú (Buteo buteo)

Àguila calçada (Hieraaetus pennatus)

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)

Gavina vulgar (Larus ridibundus)

Gavià argentat (Larus michahellis)

Colom roquer (Columba livia)

Tudó (Columba palumbus)

Tórtora turca (Streptopelia decaocto)

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)

Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)

Ballester (Apus melba)

Picot verd (Picus viridis)

Cogullada vulgar (Galerida cristata)

Alosa vulgar (Alauda arvensis)

Oreneta comuna (Hirundo rustica)

Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)

Titella (Anthus pratensis)

Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba)

Pit-roig (Erithacus rubecula)

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

Bitxac comú (Saxicola torquatus)

Còlit gris (Oenanthe oenanthe)

Tord comú (Turdus philomelos)

Trist (Cisticola juncidis)

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)

Mallerenga blava (Parus caeruleus)

Raspinell comú (Certhia brachydactyla)

Garsa (Pica pica)

Cornella negra (Corvus corone) / Corb (Corvus corax)

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

Pardal xarrec (Passer montanus)

Pinsà comú (Fringilla coelebs)

Gafarró (Serinus serinus)

Cadernera (Carduelis carduelis)

Passerell comú (Carduelis cannabina)