Volem que tot Catalunya sigui zona vulnerable i vulnerada

Penjat el 16 d'agost de 2019, per Despatx IAEDEN

La Generalitat de Catalunya està tramitant un nou Decret de Zones Vulnerables amb la finalitat, en teoria, de prevenir i reduir la contaminació de les aigües per nitrats. Per aquesta raó hem volgut incidir i hem enviat un document al Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb uns suggeriments dins la fase de consultes prèvies.

La situació actual de la qualitat de l’aigua a Catalunya és alarmant. En l’avaluació de març del 2016, l’ACA considerava que gairebé la meitat de les masses subterrànies d’aigua de Catalunya ja estan contaminades. El 50% de les masses d’aigua subterrànies s’han declarat en mal estat químic, i d’aquestes, el 83% s’han diagnosticat amb excés de nitrats (concentracions per sobre de 50 mg/l). Així, doncs, l’excés de nitrats provoca el mal estat en un 41% de les masses d’aigua subterrànies a Catalunya. I d’aquestes el 65% de les quals són pràcticament irrecuperables.

Si tenim en compte, a més, que cada vegada hi ha més factors que amenacen la qualitat i quantitat de les aigües, l’escenari esdevé molt més crític. Aquests factors són deguts a les previsions de períodes més llargs de sequeres motivades pel canvi climàtic, l’augment de població i turisme previst, l’augment de nitrogen provinent de fangs de depuradores o el preocupant augment de cabana ramadera. Cal tenir en compte que en el període 2016-2018 la cabana porcina ha augmentat a Catalunya en 759.606 places més i la de gallines i pollastres ha incrementat en 4.870.709 places i, per tant hi ha un major excedent de N a considerar.

La mesura de declarar zona vulnerable a tot el territori de Catalunya ja va ser proposada pel Consell Assessor pel Desenvolupament sostenible (CADS) que pertany al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya en el seu informe 37/2008 sobre el decret 136/2009 d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. Des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà demanem que les zones vulnerables siguin declarades com a vulnerades, amb una restricció molt més estricte, i la resta sigui zona vulnerable amb la prohibició de fer noves granges porcines o ampliar les existents.

Podeu llegir el comunicat AQUÍ

 

Volem que tot Catalunya sigui zona vulnerable i vulnerada