Sobre la planta de compostatge de la Vall del Ges

Penjat el 25 de novembre de 2003, per ecologistes

El
Grup de Defensa del Ter (GDT-Ecologistes de Catalunya) ha
mantingut contactes amb representants de la cooperativa agrària
de la
Vall del Ges, respecte a la gestió dels excedents de que
disposen unes
70 explotacions d’aquesta zona.

En primer lloc aquesta Entitat felicita l’esforç de
preocupació i sensibilitat que la cooperativa pagesa els ha
transmès.

Seguidament el GDT-Ecologistes de Catalunya vol remarcar les
argumentacions que ha mantingut i que sens dubte continua considerant
imprescindibles tant de cara el futur, en la millora i
recuperació del
nostre entorn, com en les perspectives d’una producció
més
equilibrada, més sana i menys depenent dels grups industrials.

Els excedents hi son, i les plantes de purins, inclús les
de compostatge, NO els fan desaparèixer.

Des de el Grup de Defensa del Ter, entenem que el tractament de purins
únicament pot servit per:

a) millorar la composició i qualitat del purí

b) per obtenir energia (biogàs)

Previ tractament amb digestió anaeròbica ( sense
oxigen ) i obtenció de
biogàs, el compostatge és un dels mètodes
més òptims per millorar la
qualitat de la fracció sòlida, eliminar-ne els elements
patògens i
facilitar-ne la posterior manipulació (transport,
emmagatzematge,
aplicació, etc.)

Un compostatge ben fet, – amb matèria primera ben seleccionada,
brossa
i retall vegetal -, no ha de portar problemes de males olors.

El compostatge és un procés obert ( aeròbic ) i
per tant NO aprofita
l’energia de la matèria orgànica ( biogàs ),
procés que sota la nostra
opinió hauria de tenir en compte el projecte.

Insistim però, en que la reducció d’excedents no
vindrà pel seu
tractament, sinó essencialment per la reconversió de les
explotacions
agràries cap a una agricultura integrada que tanqui els
cicles de
nutrients, de l’energia i de l’aigua.

Des de la nostra Entitat estem convençuts que el model actual de
ramaderia intensiva, enterra als petits i mitjans pagesos, posant-los
en mans de la indústria càrnia i pinsaire.

El GDT-Ecologistes de Catalunya no ha donat ni donarà suport
explícit a
cap política de tractament de purins, mentre no es contempli la
reducció de la cabana porcina i la modificació dels
sistemes
d’explotació en el seu conjunt.

L’alternativa només pot sorgir de la qualitat, la
certificació i de l’estreta aliança entre productors i
consumidors.

GRUP DE DEFENSA DEL TER-Ecologistes de Catalunya

Vint-i-cinc de novembre de 2003