Acords per conservar 20 prats de dall a Cantallops

Penjat el 30 de gener de 2017, per Iaeden

La IAEDEN valora molt positivament l’acte a Cantallops en el context de signatura col·lectiva d’acords de custòdia  amb els propietaris dels prats de dall del municipi

El dissabte 28 de gener a Cantallops, es va realitzar una interessant jornada per abordar la conservació dels prats de dall de l’Albera, com a prats d’alt interès florístic, dins el context del projecte “Cultivant Biodiversitat” que està desenvolupant la IAEDEN-Salvem l’Empordà.

Acords per conservar 20 prats de dall a CantallopsLa jornada es va iniciar amb la benvinguda de l’acte de part de l’alcalde Joan Sabartés.

A continuació el Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles va explicar les polítiques que està desenvolupant el Departament de Territori i Sostenibilitat sobre custòdia del territori. En concret, la custòdia és un conjunt d’estratègies i tècniques encaminades a preservar els valors naturals, culturals i paisatgístics del territori així com fer-ne un ús responsable i sostenible. En aquest cas concret, són estratègies de custòdia agrària que permeten conservar els prats de dall i els seus alts valors naturals.

Acords per conservar 20 prats de dall a Cantallops

La IAEDEN, entitat membre de la Xarxa de Custòdia del Territori des de 2005, està desenvolupant el projecte “Cultivant Biodiversitat” pretén l’establiment d’acords de custòdia amb la negociació del maneig agroramader per a la conservació dels prats de dall i basses temporànies de l’Albera. L’àmbit d’actuació és la zona de l’Albera a la comarca de l’Alt Empordà. Aquest projecte es va iniciar a l’any 2006 realitzant un inventari de prats de dall a l’Albera que conformava un conjunt molt interessant pel que fa a la biodiversitat. Es van inventariar i avaluar 98 prats de dall entre els municipis de Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes.

Els prats de dall són hàbitats seminaturals que han de ser objecte de maneig permanent per garantir-ne la conservació. Els diferents estudis realitzats adverteixen de l’amenaça per a la seva conservació a causa de l’abandonament degut a causes multifactorials (manca de relleu generacional per portar les terres, en alguns casos sobrepastoreig,…)

Acords per conservar 20 prats de dall a CantallopsL’objectiu general de “Cultivant biodiversitat” és fer aportacions per ajudar a la garantir la pervivència dels prats de dall i basses temporànies de l’Albera i compatibilitzar l’ús agroramader amb la conservació dels seus valors naturals. Pel tal de complir aquest objectiu es portaran a terme, entre d’altres actuacions: la signatura d’acords de custòdia amb els propietaris, actuacions de millora de l’estat de conservació dels valors naturals dels  prats de dall com la recuperació de la pràctica del dall i la recol·lecció de llavors i propàguls d’espècies d’interès a nivell d’hàbitats, organització d’equips de voluntariat per ajudar a les finques agràries amb acord de custòdia, jornades de formació i la divulgació del concepte de custòdia del territori. I per avaluar l’assoliment dels objectius s’ha dissenyat un programa de seguiment basat en els objectius del programa, els objectius dels acords de custòdia i els objectes de conservació.

El projecte s’ha iniciat a Cantallops, per ser el municipi amb més prats de dall òptims a conservar.

Empordà, 28 de gener de 2017