Assemblea de Limnos del 2017

Penjat el 31 de març de 2017, per Limnos

El més de febrer es va celebrar l’Assemblea anual de socis de Limnos durant la qual es va fer un repàs a la situació actual de l’entitat.

Van assistir a la trobada 12 persones dels 108 socis de Limnos. Durant el 2016 s’han produït 8 altes i 5 baixes de socis.

Es va aprovar l’estat de comptes de l’entitat que ha presentat uns ingressos el 2016 de 6406,31 euros, que inclouen principalmet les quotes dels socis, ingressos per activitats i els camps de treball. Per la seva banda es van aprovar unes despeses de 6.684,02 euros, destinades principalment a l’edició de la revista, a les activitats del Museu Darder, al concurs de fotografia i als camps de treball.

A l’assemblea de 2017 es va debatre sobre l’espai d’interpretació de l’Estany de Banyoles que hi ha ubicat al Museu Darder, especialment relacionat amb propostes de canvis que hi ha en el discurs expositiu del Museu, i també es va decidir que la revista en paper la Llúdriga passaria a tenir un sol número anual, per potenciar el butlletí mensual digital.