Demanem l’aturada de les activitats extractives al Fluvià

Penjat el 19 de novembre de 2016, per Iaeden

La IAEDEN-Salvem l’Empordà ha convocat avui una roda de premsa en un camp de pomeres de Sant Pere Pescador per denunciar la situació que pateixen els pagesos locals amb l’aigua salada que surt dels seus pous i que no serveix per regar. Apuntem com a una possible causa l’excessiva activitat extractiva que es realitza al meandre vell del Fluvià, riu amunt a Torroella de Fluvià per l’empresa Can Curanta.

Demanem l’aturada de les activitats extractives al Fluvià
Des de fa dècades, l’empresa Can Curanta opera als marges del riu en el seu tram per Torroella de Fluvià, amb un impacte visual evident sobre el paisatge i amb uns impactes sobre el sistema fluvial i la capa freàtica molt importants. Després d’una baixada de les seves activitats, probablement causada per la crisi del sector constructor, aquest 2016 l’empresa ha tornat a augmentar les extraccions amb el resultat d’una nova gran bassa d’aigua permanent a pocs metres del llit sec del Fluvià.
Aquesta bassa és el resultat del darrer projecte d’extraccions de l’empresa que ja es va presentar fa molts anys enrere i que la IAEDEN-Salvem l’Empordà va criticar i fer al·legacions al projecte des dels inicis. Sorprèn que en un escenari de canvi climàtic que estem patint, amb més períodes de sequera i més severes, l’administració continua permetent una activitat tan insostenible i que pot perjudicar la qualitat i quantitat d’un bé públic com és l’aigua.
El fet que s’ha creat una bassa permanent demostra que actualment les extraccions de Can Curanta han sobrepassat la capa freàtica i, per tant, s’està actuant en contra de l’article 61.1. del Decret 171/2014 de 23 de desembre, d’aprovació del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, segons el qual “l’Administració hidràulica no pot autoritzar extraccions d’àrids per sota del nivell freàtic”. L’activitat podria afectar directament l’equilibri dels nivells de l’aigua entre aqüífers i el riu, augmentant el risc de salinització, i també genera una pèrdua de la qualitat i quantitat d’aigua disponible pel consum de boca i agrari. A més, incrementa la vulnerabilitat de les aigües subterrànies vers l’entrada de contaminants.
Aquest estiu s’han salinitzat alguns pous de Sant Pere Pescador, com a una de les potencials conseqüències negatives de la desmesurada activitat d’extractives al riu Fluvià des de fa molts anys. Aquesta conseqüència comporta, a més, que l’aigua no sigui apte ni pel consum ni pel rec. Davant del ja fràgil sistema d’aigües potables a la comarca, no ens podem permetre que continuïn activitats amb resultats nefastos com aquest. L’interès públic de l’aigua està per sobre l’interès privat de les empreses que realitzen activitats extractives.
Per això demanem l’aturada immediata de l’activitat extractiva al meandre vell del Fluvià i alhora una revisió immediata de l’autorització que presumptivament donava cobertura ambiental a aquesta activitat. Reclamem que l’ACA investigui les extensions de les activitats extractives de Can Curanta i que determini si està actuant per sota del nivell freàtic. També recordem a les administracions competents que les explotacions al meandre vell del Fluvià es troben ubicats en una zona d’alta protecció especial com a àrea de recàrrega del riu Fluvià i com a aqüífer protegit segons el decret 328/1988, d’11 d’octubre, que estableix les normes de protecció en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.

Empordà, 19 de novembre de 2016
IAEDEN-Salvem l’Empordà