Dissabte 17 de juny assemblea del GEPEC a Reus

Penjat el 12 de juny de 2017, per GEPEC

Dissabte 17 de juny assemblea del GEPEC a Reus

L'Assemblea General de socis i sòcies del GEPEC serà el proper dissabte 17 de juny a la tarda al local del GEPEC a Reus 

Aquesta vegada es convoca amb caràcter ordinari, per aprovar la memòria i els comptes anuals i també amb caràcter extraordinari per la renovació de la junta i per modificar els Estatus.

Totes les sòcies i els socis són cridats a participar per tal de poder-se informar en primera persona de la marxa de l'entitat, prendre part en la presa de decisions amb el seu vot  i també expressar les pròpies opinions, suggeriments... 

En acabar compartirem un pica - pica.