DISSABTE DIA 18 MANIFESTACIÓ PER DEFENSAR COLLSEROLA DE L’ESPECULACIÓ

Penjat el 17 de març de 2017, per Cepa

DISSABTE DIA 18 MANIFESTACIÓ PER DEFENSAR COLLSEROLA DE L’ESPECULACIÓ

El CEPA-Ecologistes de Catalunya donem suport a la manifestació per aturar la destrucció de Collserola. Hem d’aturar la voluntat de l’ajuntament d’Esplugues i de les empreses que volen continuar amb l’especulació urbanística a costa de destruir el patrimoni natural comú. No podem permetre que es construeixin blocs de pisos de luxe a la mateixa ratlla del Parc Natural de Collserola!.

L’alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, Pilar Díez junt amb el seu equip de govern (PSC i PDCAT) intenten justificar aquesta grollera operació immobiliària amb els “arguments” desfasats de l’època fracassada del “totxo”: llocs de treball; arreglar un espai degradat ; noves zones verdes; dinamització del comerç; i un seguit de tòpics que han aixecat una forta oposició ciutadana.

Les accions de denúncia de la plataforma No al Pla CAUFEC-Porta de BCN i la seva demanda d’aturada cautelar de les obres i realització d’una consulta ciutadana no són acceptades per part de l’ajuntament. Ans al contrari responen amb grolleres maniobres de confusió, com ara fer arribar a totes les llars d’Esplugues informasió falsa per mitjà del Pont, una luxosa revista municipal que inclou un plànol on es fa retrocedir els límits del Parc Natural de Collserola per ocultar el fet que les obres es fan a pocs metres de la mateixa ratlla que delimita l’espai natural.

Naturalment, la Plataforma de Defensa de Collserola (PCDC) hem demanat per registre la rectificació de la (des)informació en el mateix format que s’ha enviat als habitants d’Esplugues, sense que, de moment, s’hagi donat resposta.

Durants aquests mesos s’està es fase de redacció i aprovació del Pla especial de protecció del Parc natural de Collserola (PEPNat). Un dels criteris acceptat per tothom sobre el paper és la preservació de les vores del Parc i el seu contacte amb l’espai urbà. En relació amb aquest fet resulta sorprenent que el Consorci de Collserola, format pels nou municipis que comparteixen Collserola, hagi nomenat recentment Pilar Díez com a vicepresidenta executiva del Consorci … no sembla que les actuacions que promou el seu ajuntament siguin gaire coherents amb les orientacions que ha de posar en marxa el nou PEPNat.