IAEDEN-Salvem l’Empordà i la UVic-UCC han recuperat dos estanys a l’Albera

Penjat el 17 de març de 2017, per Despatx IAEDEN

El projecte es desenvolupa a la finca del Mas Torres a l’Albera (Alt Empordà), una explotació vitivinícola ecològica que té signat un acord de custòdia agrària amb l’entitat IAEDEN des del 2011. En aquesta finca, de caràcter mediterrani, s’hi troben diferents ambients d’interès natural com prats de dall i les dues basses temporals de la Gutina (la Cardonera i la Rajoleria). Aquests ecosistemes, degut a la seva singularitat, representen uns hàbitats prioritaris a nivell europeu amb una riquesa florística i faunística molt important però que es troben altament amenaçats.

El projecte s’ha centrat en la recuperació d’una tercera bassa temporal (anomenada Prat dels Rosers) en el sistema de la Gutina que a principis del segle XX, mitjançant drenatges, va ser dessecada. Això també ha permès la identificació i petita intervenció en una quarta bassa (anomenada l’estany d’en Negre). Aquesta restauració amplia la presència d’aquest hàbitat tan particular i afavoreix les metapoblacions del conjunt de les basses. En concret, entre els organismes de les comunitats aquàtiques s’hi ha trobat anostracis, uns crustacis que habiten ambients temporanis i que estan amenaçats degut a la destrucció de seu hàbitat. Tant l’estudi del banc de llavors com els seguiments florístics han permès constatar la presència de diverses espècies de plantes d’interès pròpies d’aquests hàbitats temporanis. A més, la recuperació d’aquestes basses evitarà la inundació de les vinyes adjacents en episodis de pluja.

Més informació a: https://agroterritori-iaeden.blogspot.com