Garantir la connectivitat entre el delta del Llobregat i Collserola.

Penjat el 9 de desembre de 2021, per Cepa

Les associacions SOS la Rierada i CEPA-EdC hem proposat a la Generalitat que amplïi la zona fluvial inclosa a la ZEPA Delta del Llobregat fins la desembocadura de la riera de Vallvidrera a Molins de Rei.

DOCUMENT_SUGGERIMENT_ZEPA_FINS RIERA VALLVIDRERA

L’excés urbanitzador, la saturació d’infraestructures de transport i els polígons industrials ocasionen uns impactes severs, aïllament i manca de connectivitat que fa declinar el nombre d’espècies i d’hàbitats en aquests espais protegits situats al bell mig de la connurbació metropolitana.

La urbanització del polígon les Llicorelles promoguda per la multinacional Goodman per ubicar-hi un centre logístic ha afectat espais a tocar de la riera de Vallvidrera dins del parc natural de Collserola amb la vergonyosa col·laboració de l’Ajuntament de Molins de Rei i del Parc de Collserola.

Amb tot, l’ajuntament ha aprovat el pla de restauració de la riera fins al Llobregat que s’ha d’executar en els propers mesos (amb un advertiment de fiscalia). Aquest fet afavoreix que la proposta d’ampliació de la ZEPA del Delta del Llobregat en els espais de la llera del Llobregat es faci arribar fins a la desembocadura de la riera de Vallvidrera.