Gran nit d’amfibis al Cap de Creus

Penjat el 2 de maig de 2016, per Iaeden

La gent que va participar en la passada nit d’amfibis s’ho va passar molt bé i ens han fet arribar aquest resum amb fotos:

El passat 29 d’abril va tenir lloc la sortida nocturna “Nit Amfíbia” de la ma de Joan Ferrer i Eduard Filella, membres de la Societat Catalana d’Herpetologia i autors de l’Atles dels amfibis i els rèptils del Cap de Creus. Des del punt de sortida a Vilajuïga, un nombrós grup ens vam dirigir cap a la bassa de Can Coll i la riera de la Trencada.

Tot i que no vam trobar molts exemplars en quantitat, va ser una sortida ben profitosa doncs vam poder veure quasi totes les espècies que es poden trobar al Cap de Creus. Va faltar veure la granoteta de punts (Pelodytes punctatus) i el gripau corredor (Bufo calamita).

L’Eduard i en Joan ens van oferir unes excel·lents explicacions i unes demostracions ben curioses, com quan vam veure les dents d’un exemplar del gènere Pelophylax, per poder saber si era una granota verda (Pelophylax perezi) o una granota híbrida de Graf (Pelophylax kl. Grafi).

Gràcies a les didàctiques instruccions de l’Eduard vam poder distingir espècies a partir dels seus capgrossos, cosa molt complicada si no es té tot un expert al costat.

Les espècies que vam poder observar van ser: la granota verda (Pelophylax perezi), la granota pintada (Discoglossus pictus), la reineta (Hyla meridionalis), capgrossos de gripau comú (Bufo bufo), una larva de salamandra (Salamandra salamandra), un tritó verd i una larva de tritó (Triturus marmoratus).

Text i fotos de l’Elisabeth i d’en Jaume.

Gran nit d’amfibis al Cap de Creus Gran nit d’amfibis al Cap de Creus Gran nit d’amfibis al Cap de Creus