Guia pràctica de mesures per a l’adaptació al canvi climàtic

Penjat el 28 d'agost de 2018, per Despatx IAEDEN

El programa de Custòdia Agrària de la IAEDEN segueix obrint camins per a la recerca d’un model agrari sostenible econòmicament i ambientalment. El passat juny es va presentar una Guia pràctica de mesures per a l’adaptació de l’agricultura i la ramaderia al canvi climàtic.

Al llarg del darrer any, des de la IAEDEN s’ha col·laborat en el projecte del GOB Menorca “Custodiant el canvi. Resiliència climàtica en la custòdia agrària”, que va resultar seleccionat en la convocatòria a nivell estatal de la Fundació Biodiversitat. Les experiències realitzades i les lliçons apreses s’han traslladat a aquesta guia, que es pretén que serveixi com a base de referència per a altres finques o entitats de custòdia que vulguin treballar sobre el tema.

La guia es pot consultar al blog de CUSTÒDIA AGRÀRIA

La guia està estructurada en dos grans blocs: un manual i un inventari. El manual explica pas a pas com dur a terme les actuacions realitzades durant el projecte pel que fa a l’augment de reserves d’aigua i l’adaptació i l’aprofitament d’hàbitats. També s’expliquen quines mesures es poden adoptar per a fomentar la presència i protegir la fauna silvestre, com ara la creació de punts d’aigua permanents o la instal·lació de rampes a safareigs i abeuradors.

Per la seva part, l’inventari és un recull de cultius de secà i races autòctones altament adaptades al clima de Menorca i l’Alt Empordà. S’acompanya d’una fitxa per a cada cultiu i raça on s’explica com gestionar-los.

Esperem que us pugui ser d’utilitat!