La CCQC demana la suspensió de la tramitació de l’estudi informatiu del Quart Cinturó del tram Terrassa-Granollers

Penjat el 11 de juliol de 2018, per David López Bosch

La Campanya Contra el Quart Cinturó ho demana al Ministerio de Transición Ecológica en la fase de consultes sobre l’abast de l’estudi d’impacte ambiental.

El motiu: l’ordenació de la mobilitat és una competència de la Generalitat de Catalunya i ara mateix s’està redactant el Pla Específic de Mobilitat del Vallès.

Pendents de saber si el nou Ministerio de Transición Ecológica farà cas a les peticions de suspensió del tràmit de l’expedient que han plantejat la Generalitat, administracions locals i la CCQC.

Les consultes ambientals comencen amb mal peu
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, entre finals d’abril i mitjans de juny, ha sotmès a consultes ambientals el document inicial de l’estudi d’impacte ambiental del «Cierre de la autovía orbital de Barcelona B40. Tramo Terrassa-Granollers». Aquestes consultes, ara potestatives després de la reforma de la llei d’avaluació ambiental que va impulsar el PP el 2013, s’adrecen a les administracions i entitats vinculades territorialment amb el projecte per tal que manifestin si cal incorporar algun altre àmbit o consideració d’estudi en l’impacte ambiental proposat pel promotor (en aquest cas el Ministerio de Fomento). Finalment és el Ministerio responsable de medi ambient (ara Ministerio de Transición Ecológica) qui determinarà, després de valorar els suggeriments rebuts, quin és l’abast precís que ha de tenir l’estudi d’impacte ambiental que ha d’acompanyar l’estudi informatiu quan sigui sotmès a informació pública.

Aparentment no hi ha cap motiu que justifiqui ara mateix que calgués fer aquest tràmit, si no fos que l’anterior govern del PP hagués volgut tornar a crear tensions dins les formacions polítiques independentistes, ja que aquestes no tenen coincidència de criteris a l’hora de defensar o no la necessitat d’aquest via. No obstant, ja fa temps que el Govern de la Generalitat manté que ha de ser el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, actualment en procés de redacció, el que determini la necessitat i prioritat o no d’aquesta infraestructura, per la qual cosa es posa en evidència el desconeixement de la realitat a Catalunya que té el Ministerio de Fomento, o el menysteniment de la normativa pròpìa catalana.

Per si no fos poc aquesta nova mostra de desconeixement, en el procediment de comunicació a administracions i entitats s’han obviat els consells comarcals del Vallès Oriental i Occidental. Fins i tot la mateixa Campanya Contra el Quart Cinturó (a través de l’ADENC) malgrat que des del 1992 ha estat personada en els diferents expedients que han tingut relació amb aquesta infraestructura. En el cas de l’ADENC, tot i figurar en el cens d’entitats de què disposa el Ministerio de Transición Ecológica, no ha estat notificat, mentre que sí que ho han estat altres entitats ecologistes, entre les quals una del Bages.

Què ha respost la CCQC?
La CCQC, a més de personar-se en l’expedient denunciant que no se la consultés i demanant un allargament del termini, ha presentat uns suggeriments. En resum: ara no toca.

Hem justificat la nostra resposta en el fet que, en una àmplia enquesta de mobilitat integrada a  l’estudi informatiu del 2010, es demostrava que la funcionalitat d’aquesta via seria, en el cas que es construís, de caràcter metropolità. D’acord amb l’Estatut, l’ordenació territorial i de la mobilitat de caràcter intracomunitari corresponen a la Generalitat de Catalunya. Per tant, la decisió sobre si aquesta infraestructura és necessària o no i quina prioritat de construcció tindria correspon a la Generalitat de Catalunya. A més, el Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona estableix la necessitat de redactar un Pla Específic de Mobilitat al Vallès que permeti afrontar la planificació d’infraestructures amb una visió integrada i sostenible. Aquest precepte normatiu ja fou ignorat el 2010 quan l’estat sotmeté a informació pública l’estudi informatiu que posteriorment va ser arxivat.

A més de demanar la suspensió de la tramitació d’aquest expedient a l’administració ambiental, els hem tramès de nou les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública de l’estudi informatiu del 2010 perquè les integrin en l’expedient. En aquelles al·legacions hi havia fonamentació àmplia que qüestionava amb profunditat la legalitat i justificació tècnica i econòmica d’aquesta infraestructura, alhora que aportava informació diversa sobre la modelització d’infraestructures i valors territorials i ambientals del Vallès.

I què fara el Ministerio de Transición Ecológica?
A hores d’ara encara no sabem quina serà la resposta que donarà el nou Ministerio de Transición Ecológica a la Campanya. Veurem si el canvi en el Gobierno comporta nous aires i decisions que trenquin la dinàmica electoral que havia imposat el PP en aquest projecte i un cert autisme del Ministerio de Fomento que ha imperat en totes les tramitacions que envolten el Quart Cinturó.

La CCQC espera poder millorar la capacitat d’interlocució amb els nous gestors polítics dels dos ministeris implicats en la tramitació d’aquest expedient. El canvi de Gobierno obre finestres d’oportunitat per aquestes millores. L’experiència dels 25 anys de Campanya ha mostrat que els ministeris tenen un coneixement relatiu de la realitat catalana, ja sigui territorial, administrativa, normativa o  associativa, per la qual cosa farien bé d’escoltar les respostes que els han adreçat administracions i entitats.

Campanya Contra el Quart Cinturó
L’Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès, 10 de juliol de 2018

Podeu descarregar-vos el pdf de la nota de premsa.