La IAEDEN valora positivament la no aprovació de la memòria ambiental de la zona industrial de Bàscara

Penjat el 21 de setembre de 2020, per Despatx IAEDEN

La IAEDEN valora positivament la resolució emesa per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, respecte la tramitació de la zona industrial a Orriols. La IAEDEN mitjançant al·legacions a varis documents -el Pla Director Territorial de l’Empordà, el Pla Parcial Territorial de Comarques Gironines i a consultes prèvies del pla parcial urbanístic que el regula- sempre havia mostrat la seva oposició.

Aquest sector urbanitzable per a usos industrials, logístics i hotelers ocupava una àmplia extensió, gairebé 70 ha, al nord del nucli d’Orriols, entre la carreters N-II i l’autopista AP7.

La IAEDEN sempre havia argumentat que a l’Alt Empordà ja hi ha moltes zones industrials a mig desenvolupar, principalment al voltant de l’àrea urbana de Figueres. Moltes de les parcel·les d’aquestes zones industrials estan parcialment ocupades i, per tant, no era necessari seguir tacant la comarca de noves àrees industrials no desenvolupades. I menys en un lloc agrari, i lluny de la logística necessària per desenvolupar la funció d’una extensa zona industrial.

La resolució a la memòria ambiental del pla parcial urbanístic de delimitació del sector conclou que:

  • Cal justificar la necessitat de delimitar i desenvolupar el sector industrial atenent una lògica territorial o sectorial més àmplia, perquè no es constata que a l’Alt Empordà hi hagi manca de sòl industrial. Aquesta sempre havia estat l’argument principal de la IAEDEN a tots els documents que regulava aquest sòl industrial (des de l’any 2006)
  • Cal ampliar l’anàlisi de l’abastament d’aigua i la valoració precisa dels possibles efectes a altres captacions existents en l’aqüífer.

Tot i que no és un document totalment desfavorable al seu desenvolupament, sí els obliga a justificar aquesta necessitat i considerem que és impossible poder-ho fer de manera raonable i coherent.

La IAEDEN valora positivament la no aprovació de la memòria ambiental de la zona industrial de Bàscara

The post La IAEDEN valora positivament la no aprovació de la memòria ambiental de la zona industrial de Bàscara appeared first on IAEDEN - Salvem l'Empordà.