L’Ajuntament de Reus amaga informació ambiental de domini públic

Penjat el 3 d'octubre de 2016, per GEPEC

L'Ajuntament de Reus amaga informació ambiental de domini públic

En data 25 de maig de 2016, emparant-nos en el dret a la informació ambiental, vam demanar a l’Ajuntament de Reus informació sobre els lixiviats que es llencen a la depuradora de Reus, procedents de l’Abocador de Residus Industrials de CORSA, a Mas Calbó.

 

Segons la informació subministrada per l’Agència Catalana de l’Aigua, els lixiviats industrials que s’extreuen de l’abocador de Reus, després d’un tractament previ, van fer cap a la depuradora de Reus entre els anys 2010 i 2015 a través de camions-cisterna.

A la nostra demanda de les analítiques dels lixiviats per esbrinar si el seu volum total i el seu contingut tòxic podien superar els nivells biològics admissibles de la depuradora, perjudicar l’estat del barranc i dels aqüífers i malmetre els fangs resultants de la depuració, l’ajuntament de Reus ens ha respost amb una de les pràctiques més comunes dels ajuntaments poc democràtics: el silenci administratiu.

És lògic suposar que quan una administració amaga informació d’aquesta rellevància a entitats de protecció del medi ambient, és perquè les seves pràctiques ambientals deixen molt que desitjar. Altrament, segur que es vantarien de les bones pràctiques i se sentirien orgullosos de mostrar els bons resultats aconseguits.

La transparència és bàsica perquè els ciutadans se sentin segurs en el comportaments dels servidors públics.

És per això que hem decidit fer aquesta denúncia pública perquè tots els grups municipals en tinguin coneixement i ens facin arribar la informació que el govern municipal ens nega.