L’Ajuntament de Reus vol tallar els pins, malgrat el compromís amb els veïns

Penjat el 15 de novembre de 2017, per GEPEC

L'Ajuntament de Reus vol tallar els pins, malgrat el compromís amb els veïns

L’AJUNTAMENT DE REUS DECIDEIX TALLAR ELS PINS DE LA PLAÇA CATALUNYA TOT I EL COMPROMÍS DAVANT ELS VEÏNS QUE SERIEN RESPECTATS

Fa uns dies s’han iniciat a Reus les obres de remodelació de la plaça de Catalunya. Aquest projecte, entre altres aspectes, havia de conservar  els monumentals pins, arbres centenaris que han esdevingut un dels elements més identificatius d’aquesta plaça.

 

Així, en la carta de 7 de juny de 2014, signada pel senyor Lluís  Ripoll, enginyer del  Servei d’Enginyeria de l’Ajuntament de Reus, en el que s’indiquen els aspectes que havien estat acceptats de les al•legacions presentades al projecte inicial de remodelació d’aquesta plaça, específicament s’indica que els arbres han de ser conservats.

De fet les obres de remodelació de la plaça s’inicien amb la consigna de que s’ha d’evitar cap afectació envers els arbres i amb aquest objectiu l’empresa adjudicatària de les obres en protegeix el tronc, per evitar-hi ferides i realitza els treballs al sòl i al subsòl amb cura i a distància dels arbres per tal de no afectar ni les arrels dels exemplars ni el substacte on aquestes s’assenten. 

Un cop iniciades les obres i, després d’haver pres mesures de protecció dels arbres, l’Ajuntament de Reus sobtadament canvia de criteri i, en base a un suposat informe intern que argumenta  motius de seguretat, decideix eliminar els arbres. No ens consta, però, que aquest informe hagi estat avalat per la corresponent valoració qualificada d’un enginyer agrònom o un altre tècnic capacitat.  

Amb aquest objectiu ara fa dues setmanes es presenta al ple municipal  la proposta, la qual es aprovada,  de tallar els arbres per motius de seguretat. En cap moment, però, s’informa als regidors de l’existència d’un document del mateix ajuntament que posa com a condició, per a portar a terme les obres de remodelació de la plaça,  la conservació dels centenaris arbres.

Aquest fet, d’ocultació d’informació als regidors, podria plantejar l’anulació d’aquest ple en que s’aprova tallar els arbres.

Tampoc es va informar a la Comunitat de Propietaris de la Plaça Catalunya, 2,  la qual és part interessada en l’expedient i a la qual se’ls va notificar que  els arbres serien respectats en la remodelació de la plaça. Aquest aspecte també podria comportar la nul•litat del projecte de remodelació, comportant possibles responsabilitats en cas d’incomplir les condicions que es marcaven. 

El canvi en les condicions sense informar a la Comunitat de Propietaris, ni permetre que aquesta pogués tenir accés a l’informe que justifica l’eliminació dels exemplars, ni donar peu a la possible presentació d’altres informes per verificar o desmentir aquests aspectes pot crear indefensió a la Comunitat de Propietaris i, en conseqüència, podria comportar la nul•litat del projecte.

Tot i això des del Consistori es va donar l’ordre a l’empresa adjudicatoaria que tallés els arbres. Així els treballs es varen iniciar eliminant part de la brancada, moment en que alguns veïns de la plaça varen aturar aquests treballs. A data d’avui els arbres encara no han estat tallats.

La rapidesa en prendre la decisió de tallar els arbres, el canvi sobtat de criteris, tot i els treballs de conservació dels arbres que ja s’estaven portant a terme, l’interès  sobtat del Consistori en que els arbres siguin eliminats, els dubtes sobre l’informe que justifica aquest canvi de criteris,  fa pensar que no sigui la seguretat el motiu real d’eliminar els arbres si no l’excusa i que interessos particulars puguin estar darrera.

Arbres vells, en molts casos centenaris, que, a més,  tenen un significat especial pels veïns dels nostres barris, que han crescut al seu recer,  que, a més, han esdevingut un element identitari del propi barri, com és el cas dels pins de la plaça de Catalunya,  han de ser preservats. L’administració té l’obligació moral de protegir aquest patrimoni. Com ens deia, amb pena, una àvia de noranta anys  de la plaça de Catalunya,  tota la vida he vist aquests arbres i ara els volen tallar.

L’arbrat urbà té uns beneficis que van més enllà dels estètics. El nombre d'estudis que ho demostren està creixent de manera exponencial els darrers anys, d'aquesta manera, ja s'han demostrat científicament beneficis de caire ambiental, econòmic, sanitari, psicològic, de seguretat ciutadana i de cohesió social. Els arbres, i sobretot els arbres vells, han de ser considerats elements a preservar a l’ hora de portar a terme remodelacions del nostre teixit urbà. Cal garantir la seva conservació. Formen part de la nostra ciutat, dels nostres barris i sovint de la vida de molts ciutadans.

Moltes administracions ja han legislat a favor de la protecció legal dels arbres vells, és el cas de la Generalitat Valenciana.

Així doncs, davant d’aquests fets demanem a l’Ajuntament de Reus que aturi d’immediat l’eliminació dels pins de la plaça de Catalunya i que iniciï els treballs necessaris per tal de garantir la preservació d’aquests arbres, per tal que la seva presència siguin compatible amb la remodelació de la plaça, tal com ja establien les condicions d’aquesta remodelació. 


Comunitat de Propietaris de la Plaça Catalunya, nº 2
GEPEC- Ecologistes de Catalunya.