Comunicat sobre l’ús del glifosat a Figueres

Penjat el 7 de novembre de 2023, per Despatx IAEDEN

L’Ajuntament de Figueres ha decidit revertir un acord municipal que prohibia la utilització del glifosat per a fer el control de vegetació espontània, i que va ser aprovat des del mateix ajuntament el 2016, aquella vegada per unanimitat. Malgrat diversos estudis diuen que és una substància cancerígena, altament tòxica i que la pròpia Organització Mundial de la Salut reconegui la perillositat d’utilitzar aquesta substància, el consistori ha decidit que la utilització del glifosat és imprescindible per aconseguir una ciutat sense la proliferació d’aquestes males herbes. 

Des de la IAEDEN – Salvem l’Empordà lamentem la decisió del ple de l’Ajuntament de Figueres que suposa un retrocés en l’obtenció d’un entorn saludable pels ciutadans. Si des del propi Ajuntament s’ha decidit que aquesta substància no s’emprarà en zones sensibles com per exemple a la vora de les zones escolars, és perquè se’n coneix la seva perillositat. I tot i així, es decideix fer-lo servir en altres àrees de la ciutat sabent el risc que suposa pels seus habitants. Aquesta és una substància que es pot transmetre a través de la inhalació, així com també per l’absorció a través de la pell, i ni a la ciutat ni al camp hi hauríem d’estar exposats pels seus efectes nocius sobre la salut pública. 

Som conscients que bona part de la societat veu amb preocupació la proliferació d’aquestes mal anomenades “males herbes”. Som conscients que generen preocupació a molts veïns de la ciutat i que demanen establir-ne un control. No obstant, creiem que hauríem de millorar la relació i la perspectiva que tenim d’aquesta vegetació espontània, ja que molts cops no generen cap molèstia i en molts indrets hauríem d’acostumar-nos a conviure amb elles, especialment quan aquestes creixen en entorns sorrencs com els escocells dels arbres o en certs espais verds. D’aquesta manera seria més fàcil la seva gestió, eliminant només les herbes que creixen en l’espai urbà on realment poden causar molèstia als habitants. Així doncs, cal millorar la perspectiva social que hi ha a l’entorn de les “males herbes”, aprenent a conviure amb elles, i cal que optem per mitjans saludables per la seva eliminació, en cap cas utilitzar el glifosat és una opció coherent sobre la salut dels ciutadans de Figueres. Per tant, en cas que sigui necessari, apostem per un augment de contractació de personal per fer tasques d’extracció manual i/o aplicar altres mètodes alternatius al glifosat. 

Comunicat sobre l’ús del glifosat a Figueres