L’Ajuntament de Sant Cugat reconeix l’impacte ambiental de construir una escola en el Bosc de Volpelleres, però no modifica la seva negativa a recuperar la ubicació original

Penjat el 27 de novembre de 2020, per Adenc

L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT RECONEIX L’IMPACTE AMBIENTAL DE CONSTRUIR UNA ESCOLA EN EL BOSC DE VOLPELLERES PERO NO MODIFICA LA SEVA NEGATIVA A RECUPERAR LA UBICACIÓ ORIGINAL AL COSTAT DE L’INSTITUT LEONARDO PER APLANAR-SE A L’INFORME DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ CIVIL RESPECTE ELS RISCOS AMBIENTALS HIPOTÈTICS DEL FERROCARRIL I DE LA B-30.

LA MODIFICACIÓ DE PGM MALMETRÀ IRREMEIABLEMENT EL BOSC DE VOLPELLERES  A SANT CUGAT DEL VALLÈS MALGRAT LES MESURES CORRECTORES COMPROMESES

L’ADENC i SOS BOSC Volpelleres varen realitzar una reunió el divendres 20 Novembre amb els regidors Francesc Duch d’Urbanisme i Alba Gordó de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat producte de la CARTA D’EMERGÈNCIA tramesa a l’Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès per paralitzar la imminent aprovació d’un Pla Urbanístic per a la construcció d’una Escola en mig del bosc de Volpelleres.

L’ADENC i SOS BOSC VOLPELLERES tenen suport ciutadà i de vàries entitats; més de 4.000 veïns i veïnes que veuen amenaçat el Bosc de Volpelleres (Volpelleres Viu, ExtincionRebelion, Friday for Future, Assemblea pel clima, associacions El Mussol per a la protecció del paisatge, Plataforma Animalista de Sant Cugat, etc..)

Les dues entitats es reafirmen en que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està en LA PARADOXA DE DESTRUIR EL BOSC NATURAL DE VOLPELLERES PER CONSTRUIR UNA ESCOLA per avantposar informes burocràtics de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i d’ADIF, a la posició de protecció i defensa de la natura i la biodiversitat, quan aquesta ha demostrat la seva resiliència i la capacitat de desenvolupar-se malgrat la pressió urbana de la ciutat; el Bosc de Volpelleres és un prodigi de resistència de la natura com a bosc humit de ribera quan el seu context territorial es modifica i s’altera per la ciutat.

LES PROPOSTES DE LES ENTITATS:

  1. Les entitats van oferir tres ubicacions alternatives a la ubicació de l’Escola La Mirada, 1) la parcel.la al costat de l’institut Leonardo que no necessita cap tipus de tràmit, 2) a la finca privada de SOLVIA i una tercera 3) a la porció del Parc urbà de Guinardera a l’avinguda Europa, sense vegetació rellevant. Les tres propostes garantien la superfície mínima de 6.700m2, disminuïen la possibilitat de risc d’incendis i de contaminació sonora, i tenien situacions similars en mobilitat.
  1. Les entitats varen avisar que la ubicació plantejada tenia un fort impacte sonor pel pas dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a menys de 25m en aqüeducte que comportarà el pas d’un tren cada 4-6 minuts, i per altra banda varen indicar que l’Ajuntament no afronta  les afectacions ferroviàries del Ferrocarril Martorell-Granollers amb el supòsit de mercaderies perilloses, i això es un greuge històric que s’hauria d’afrontar i resoldre en 2-3 anys, suficient per permetre la implantació de l’escola darrera l’Institut IES Leonardo, sense afectar els terminis del finalització de la seva construcció.
  1. Les entitats varen denunciar que s’està enganyant a la ciutadania respecte al risc ambiental de mercaderies perilloses en horari diürn o encara més, en horari escolar. Es diu que no es compleixen les normes ambientals en casos d’accident d’emergència greu, ja que aquests trens circulants de matèries perilloses només poden passar de nit en la franja entre les 2h. i les 6h. de la matinada en els trams metropolitans com el Vallès. Ningú s’atreviria a passar un Comboi d’alt risc en horari diürn sense protocols i encara menys en horari escolar. El veritable risc ambiental possible de l’Escola La Mirada es el risc d’incendi del bosc, i sabem que en aquest supòsit es salvaria abans l’Escola i l’alumnat que la salvaguarda del Bosc de Volpelleres.
  1. Les entitats varen indicar que les mesures posteriors de desqualificació urbanística de les reserves d’equipaments i de la restauració del medi natural en el Bosc de Volpelleres són “greenwashing” benintencionat, és el mínim que requereix una actuació que fa “calfred”, sobretot donat que les anteriors actuacions de restauració i de plantacions no han funcionat, per manca d’aportació hídrica suficient i de seguiment científic anual escrupolós, quan a menys de 5 km tenen l’institut de referència en polítiques forestals, el CREAF.

EL PROJECTE DE L’AJUNTAMENT.

  1. L’Ajuntament va comunicar que modificava la ubicació de l’escola amb un desplaçament de tot el projecte uns 15m. més al nord per evitar un aigua fonts o punt baix, coincident amb el desguàs i clavegueram de pluvials del barri de Volpelleres i que permetia preservar un grup de roures, i que podria evitar inundacions posteriors del projecte plantejat inicialment.
  1. L’Ajuntament va reconèixer que l’escola tindria un fort impacte ambiental, que la part de bosc afectat té menys de cinquanta anys d’antiguitat, i que ho havien estudiat però que les dades exactes dels arbres afectats superen els 300 exemplars, una part dels quals es talen i els que es fa el trasllat no estan fixats més que com a franja de protecció, excepte els de la parcel.la escolar, però que l’Ajuntament no havia estudiat altres opcions alternatives ni estava en disposició de temps per afrontar-les per la pressió d’inaugurar l’escola en menys de 2 anys.
  1. Que l’Ajuntament accepta que les servituds ferroviàries de més de 250m. de distància de risc hipotètic dels “combois” de mercaderies perilloses diürnes/nocturnes sense reglamentar, que limiten el desenvolupament urbà, però que són totalment obsoletes respecte a la realitat existent, tant pels equipaments existents consolidats en la franja, tant pel nombre d’edificis d’habitatge existent, com perquè precisament, les úniques mesures recomanables per a la ciutadania enfront aquest hipotètic risc ambiental són les de confinament domiciliari o en els edificis dotacionals, i allunyar-se dins dels edificis de les obertures vidriades i dels espais amb cobertes de gran dimensió.
  1. Que l’Ajuntament, malgrat la cortesia de la reunió amb les entitats, tramitarà igualment en un Ple Extraordinari l’aprovació provisional del Pla Volpelleres per complir el Calendari explicitat, tot i els arguments de les dues entitats i les seves alternatives.

LES CONCLUSIONS D’ADENC I SOS BOSC VOLPELLERES

1.Les entitats consideren que encara queda el tràmit d’Aprovació Definitiva per part de la Generalitat de Catalunya i que s’adreçaran a tots els membres de la Comissió de Territori de Catalunya per informar-los de primera mà sobre la situació insostenible i de greu afectació a la biodiversitat del Projecte per culpa d’un Informe de Risc ambiental, totalment sectorial i anacrònic que l’Ajuntament no vol afrontar com a conflicte amb altres administracions, per avantposar informes burocràtics de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i d’ADIF.

2.Les entitats reiteren que els compromisos plantejats pels regidors de l’Ajuntament no s’incorporen a l’aprovació provisional, i no podrem saber si es compleixen fins que s’aprovi definitivament la Modificació del PGM de Volpelleres, i que no hi ha cap garantia de compliment de les mesures correctores ambientals i les mesures de mitigació de canvi climàtic per aplicar-les en el seguiment de l’ecosistema del bosc de Volpelleres, quan el marc actual de crisis ambiental i climàtica, obliga a mesures d’urgència especial seguint el principi de precaució de pèrdua de sòl fèrtil i biodiversitat.

3. Les entitats vàrem expressar que seguirem lluitant pel manteniment de la ubicació de l’escola al costat de l’institut Leonardo perquè això no comporta cap tipus de pèrdua, ni pèrdua de temps per part de les administracions, ni comporta increment de despesa, i permet adaptar el PROJECTE ORIGINAL DE L’ESCOLA i només necessita que determinats organismes públics tornin al camí del sentit comú per no condicionar l’ordenació urbana del municipi amb normes de risc ambiental obsoletes.

NO POT SER QUE UNA ESCOLA SIGUI EL MOTIU PER LA DESTRUCCIÓ D’UN BOSC.
NO ES PODEN BUSCAR EXCUSES D’ORGANISMES ESTATALS TOTALMENT OBSOLETES I IRRELLEVANTS PER JUSTIFICAR UN ATEMPTAT CONTRA LA NATURA.
CAL REVERTIR EL PROJECTE I TORNAR A LA POSICIÓ INICIAL AL COSTAT DE l’IES LEONARDO PER NO FORÇAR UN CONFLICTE JUDICIAL.

Amb aquesta comunicació, l’Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura-ADENC i SOS BOSC VOLPELLERES també en nom d’altres entitats de Sant Cugat del Vallès ENS REITEREM com a entitat ecologista de la FEDERACIÓ ECOLOGISTES DE CATALUNYA als representants públics de L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT de la important responsabilitat que porten a terme en la decisió de LA MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT A L’ÀMBIT DEL PARCEQUIPAT EN EL BOSC DE VOLPELLERES.

Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura-ADENC – SOS BOSC VOLPELLERES

Sant Cugat del Vallès, a 27 de novembre de 2020