Nota de premsa: Una nova ubicació per a la construcció de l’escola que permet protegir la integritat del bosc.

Penjat el 21 de setembre de 2023, per Adenc

El passat 12 de setembre l’ajuntament va emetre un comunicat amb la proposta d’una ubicació alternativa per a la construcció de l’escola La Mirada a un terreny a l’aparcament contigu on estan ubicats els mòduls provisionals de l’escola. Aquest fet podia haver sigut una mostra de voluntat política de protegir la integritat del bosc i de posar-se mans a l’obra per construir l’escola el més aviat possible.

No obstant això, segons la notícia de Cugat Media del 13 de setembre l’ajuntament diu que és “una localització nova per a la construcció del centre en cas que l’actual litigi no es resolgui favorablement”. Addicionalment, a la moció institucional a l’últim ple de l’ajuntament, s’encomana als serveis jurídics municipals “la continuïtat de les gestions ja iniciades a fi i efecte d’assolir un pronunciament positiu a les pretensions formalitzades per l’ajuntament en els escrits de resposta a la demanda formulada”

Aquestes notícies tenen la part positiva que desmenteixen la falta d’ubicacions alternatives que defensava l’equip de govern sortint, però la part negativa és que el consistori no es posiciona a favor de la preservació de la integritat del bosc i els seus valors ecosistèmics, ni tampoc anuncia l’inici de les accions per a la construcció urgent de l’escola a la ubicació proposada fora del bosc.

Tenint en compte la informació exposada anteriorment, fem una crida perquè l’ajuntament comenci les actuacions que permetin la construcció urgent de l’escola en la nova ubicació alternativa.

Un cop identificada una ubicació alternativa, la ubicació dintre del bosc perd tota legitimitat, ja que la seva elecció estava basada en una afirmació de l’anterior equip de govern que no hi havia alternativa. Per aquest motiu, la continuació de les gestions judicials no està justificada.

La Plataforma SOS Bosc Volpelleres amb la col·laboració d’Adenc i de totes les entitats i ciutadania que ens dóna suport continuarem amb l’activitat que portem ja fa més de tres anys per protegir el nostre patrimoni natural a l’entorn urbà, que tan valuós és per la 1 salut de tots els habitants, especialment en aquest context d’emergència climàtica en el que estem immersos.

Plataforma SOS Bosc Volpelleres
Sant Cugat del Vallès a 20 de setembre de 2023