L’avenç (massa) lent del buidatge de l’abocador de Vacamorta i la restauració del paratge.

Penjat el 16 de desembre de 2023, per Cepa

A demanda del CEPA i la PAAC, els membres de la Comissió de seguiment del buidatge de l’abocador han fet una visita per comprovar l’estat de les obres <https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2023/12/15/generalitat-preveu-buidatge-definitiu-labocador-95881356.html>-

L’avenç (massa) lent del buidatge de l’abocador de Vacamorta i la restauració del paratge.

El buidat inicial de 20.000 tones de l’abocador ha permès identificar les caracteristiques fisiques i químiques dels diferents tipus de residus amb l’objectiu de determinar les possibilitats de recuperar-ne la major part possible i preveure la destinació final de la resta (reciclatge, deposició, rebliments i recuperació de sols,…).

Malgrat estar prevista la visita als estanyols de l’espai de Vacamorta, per recordar al Govern que cal restaurar aquestes zones humides, l’ARC i la DGPAiMN no hi han assistit en no disposar de temps suficient. La PAAC i el CEPA-EdC sí hem fet la visita i hem obtingut la promesa del DG Marc Vilahur que se’ns lliurarà amb rapidesa el projecte de restauració de les dues primeres basses.

Durant la visita hem confirmat que l’Agència de Residus està alentint el procés, no és prou activa en aportar la informació dels resultats de les analitiques i no té clar què fer amb els residus extrets.

Sobre el nou concurs públic per adjudicar les obres que han de permetre de veritat fer el buidatge i complir la sentència judicial, podem dir que “el més calent és a l’aiguera” o que “qui dia passa any empeny”.