Les entitats ecologistes responen a PORCAT

Penjat el 25 de juliol de 2016, per Iaeden

Resposta a Porcat
Aquest escrit és en resposta a les declaracions de Porcat en referència a la publicació feta el dia 22 de juliol de 2016 al Diari de Girona, ha estat signat per diferents entitats ecologistes sensibles al tema. Nosaltres pensem que s’està transmeten una idea anacrònica dels moviments, plataformes i col·lectius preocupats per la salubritat de l’aigua; ara mateix molt lluny del tant criticat Nimby (Not in my back yard) o no al meu patí del darrere. Això és una traducció barroera de l’ecologista que no vol la central nuclear al seu municipi però no dirà res si la construeixen al del costat. En tot cas, els moviments socials i ecologistes que estem preocupats per la temàtica del porcí a Catalunya, intentem tenir una visió holística de la problemàtica, és a dir, una visió que vol ser una fotografia del sector.

La idea que l’ecologista és l’enemic del sector porcí està realment molt passada de moda. Atès que, el que s’està potenciant és la reunió dels diversos actors preocupats/afectats per la temàtica per tal de trobar una solució conjunta. En aquest principi es basa la governança, eix vertebrador de l’actual Unió Europea. Des d’anys ençà els ecologistes, o si voleu poseu-hi “les persones que estan descontentes amb el que hi ha”, som les que hem agilitzat l’avenç cap a una societat i un medi del que tots puguem gaudir, viure’n i fruir. Només cal veure la industria catalana, que ha fet els deures ben fets i ara és un sector competitiu amb un alt valor afegit. D’acord amb una teoria molt defensada de l’avenç de la societat, el conflicte és necessari per al canvi, d’altra manera, si tothom està content amb el que hi ha, per quin motiu canviar-ho?

I això és el que voldríem: un sector porcí fort, pagesia arrelada al territori, amb terres per adobar amb el purí i on cultivar el menjar dels porcs, un sector amb valor afegit, no un sector que està externalitzant els costos ambientals, socials i sanitaris. La nostra actitud crítica la tenim amb aquest model amb peus de fang, que produeix carn barata per a Europa sense tenir miraments en la destrucció del medi: pèrdua de la pagesia, contaminació de l’aigua, l’aire i el sòl, les condicions de semiesclavatge als escorxadors, les condicions lamentables dels animals a les granges, i un llarg etcètera.

De fet, els moviments ecologistes són un actor importantíssim en el tema, fet que queda reforçat per la participació que tenim en diversos ens creats per a trobar solucions a la qüestió. I, és més, en alguns temes són els referents. Per tant, demanem a Porcat que moderi les seves paraules, ja que el discurs que estan transmeten és la real cultura del no, una cultura del no a l’avenç, la pluralitat i sobretot al diàleg.

Aquest document el signen les entitats següents:
Associació de Naturalistes de Girona
Salvem la Pellingarda
Grup de Defensa del Ter
Lluçanès Viu
Plataforma Salvem l’Empordà de purins