Manifest del Dia Mundial del Sòl

Penjat el 5 de desembre de 2023, per Adenc

5 de desembre DIA MUNDIAL DEL SÒL

Fira i actes de celebració

Cerdanyola del Vallès, diumenge 3 de desembre.

Plaça Jaume Grau i Altayó de 10 a 14h

L’Assemblea General de la ONU va designar el 5 de desembre de 2014 com el primer Dia Mundial del sòl.

El sòl és de gran importància per a la vida. Només el 29% del Planeta està cobert per Terra i aquesta part és la que sustenta els més de vuit mil milions de persones que habitem la Terra, juntament amb la resta d’espècies. Aquest dia ens recorda la importància de preservar la Terra i apostar per polítiques de desenvolupament sostenible que no la malmetin.

La Comissió Europea ha definit el sòl com la capa superior de l’escorça terrestre que està composta per una barreja de partícules minerals, matèria orgànica, aigua, aire i organismes vius, el que conforma un medi ambient molt complex i variable.

El sòl sustenta el 90% de tota la producció d’aliments, pinsos, fibra i combustibles i proporciona matèria primera per a activitats des de l’horticultura fins al sector de la construcció. El sòl també és essencial per a la salut dels ecosistemes: purifica i regula l’aigua, és el motor dels cicles de nutrients i un suport bàsic a la biodiversitat. És una font global de carboni, que té un paper important en la desacceleració del canvi climàtic i els seus impactes.

Malauradament l’erosió, la desertificació i desertització, la salinització, la contaminació, els recobriments artificials i d’altres causes, provoquen la continua pèrdua d’aquest complex sistema i la seva lenta i difícil recuperació.

A l’agenda per al Desenvolupament Sostenible 2030, s’incorporen reptes que recomanen la consideració directa dels recursos del sòl, i l’atenció especialment a la contaminació i degradació del sòl en relació amb la salut i seguretat alimentària.

A Cerdanyola del Vallès existeixen diverses zones amb el sòl contaminat, bé sia per l’existència de diversos antics abocadors amb residus altament contaminants o per usos industrials com uralita i altres.

Davant la mirada interessada del sòl, econòmicament parlant, que resta al nostre terme, cal una voluntat real de preservació d’aquest bé preuat i necessari. Tant la biodiversitat com la salut, de la nostra i de les properes generacions, el fan absolutament necessari.

És per això que exigim de les administracions, actuacions polítiques i econòmiques que comportin, en primer lloc la descontaminació dels sòls afectats, molt especialment a la Plana del Castell. Així com que les actuacions urbanístiques futures no hipotequin els nostres sòls amb més formigó i recobriment, tot recordant molt especialment el moment d’emergència climàtica en el que vivim.

En defensa del sòl, de la salut i la biodiversitat.

Cerdanyola del Vallès, desembre de 2023.
Manifest del Dia Mundial del Sòl

 

Manifest en pdf