Lleugera baixada del nombre d’ocells aquàtics en el XXIVè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles

Penjat el 24 de gener de 2018, per Limnos

• Les 5 espècies més abundants del cens baixen el seu nombre respecte anys anteriors: el gavià, la gavina, la fotja, l’ànec collverd i l’esplugabous.

• Destacar la presència de 27 cigonyes blanques hivernants i la recuperació del morell de cap roig, i lamentar la sequera a les llacunes de Can Morgat.

• Al Fluvià destaca la presència de 18 ànecs mandarins, una espècie exòtica, que mai havia assolit aquestes xifres a l’espai.

Banyoles, 24 de gener de 2018

Un any més, durant el gener s’ha realitzat el cens d’ocells aquàtics hivernants a totes les zones humides de Catalunya. Aquests censos permeten tenir una estimació aproximada del total dels ocells d’una regió o d’un país, i està coordinat per diferents entitats a nivell internacional. Limnos ha estat coordinant el cens d’ocells a l’Estany de Banyoles des de 1995, essent aquesta la 24ena edició, i a l’Illa de Fares i al Fluvià des del 2001. Aquest any el cens es va realitzar dissabte 13 de gener al Fluvià i el diumenge 14 a l’Estany, tot i que, s’incorporen totes les dades entre el 10 i el 20 de gener, incloent espais com el Pla de Martís. Han participat al cens 12 persones.

Aquest any el cens de l’Estany de Banyoles va estar marcat per amenaça de pluja, molt necessària per la sequera que ha viscut la comarca aquest any. La tendència general del cens ha estat una disminució de la majoria d’espècies, almenys les més abundants. Només 160 ànecs collverd, tot i que aquest any estan molt dispersos i poden estar subestimats, la dada més baixa des de 2011. També menys fotges, des de 2006 que no n’hi havia tan poques, o els 187 esplugabous, després de dos anys augmentant el números d’exemplars a l’espectacular dormidor del Parc de la Draga.

La sequera afecta al nivell de l’estany, a la qualitat de l’aigua i a l’hàbitat, de manera que aquest any les llacunes de Can Morgat estaven seques. Això ha afectat per exemple al cabusset que només ha estat localitzat a l’estany amb 1 exemplar. A les llacunes el més destacable tot i la sequera ha estat un grupet de 15 ànecs xarxets. Es probable que la sequera també hagi pogut afectar a la resta d’espècies.

Com a dades positives cal destacar la presència d’un grup de 27 cigonyes hivernants, fet ja noticiat a Banyoles aquest hivern. Gràcies a la nova bassa creada a la zona de la llacuna de Casa Nostra al sud de l’Estany s’hi ha establert un grup de cigonyes hivernants que han acompanyat a la parella reproductora de la zona, i que cada nit han dormit a la ciutat de Banyoles i durant el dia s’han alimentat a l’Abocador. Una altra espècie remarcable ha estat la recuperació del morell cap roig com a espècie d’ànec capbussador hivernant, un ocell comú fins el 2013 i que no s’havia localitzat els últims 4 anys. Altres espècies rellevants han estat la daurada grossa vista entre les fredelugues al Pla de Martís, o els 4 martinets blancs vistos al dormidor d’esplugabous al Parc de la Draga. La resta d’espècies comuns o testimonials han estat la polla d’aigua, el blauet, el bernat pescaire, els corbs marins, els ànecs domèstics, els rasclons, becadells, etc.

Com sempre, menció especial pels gavians i gavines. Ha baixat el nombre de gavines fins a 60, el menor número detectat des de 1996, i els gavians argentats amb un total de 679 individus. Cal dir, que la població hivernant de gavians és molt variable i que sovint van a dormir a sobre les naus industrials de la zona de Banyoles i Porqueres, pel que aquesta disminució cal analitzar-la prudentment, i dins la variabilitat normal de l’espècie els últims anys. Destacable tal com va passar l’any passat la presència de gavià fosc i gavià caspi, dues espècies escasses interessants.

Lleugera baixada del nombre d’ocells aquàtics en el XXIVè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles
Resultat del cens d’ocells aquàtics hivernants de l’Estany de Banyoles, per sectors i el total. Font: LIMNOS.

També s’ha fet un cens al riu Fluvià al pas per la comarca on destaca la presència del dormidor de 111 corb marí gros, 16 cabussets, 1 blauet, 2 agró blanc, i una gran veritat d’ànecs com els 136 collverd, un xiulador, un griset, 6 xarxets i una xifra brutal de 18 ànecs mandarins. El grup d’ànecs mandarins, ha estat una reclam de molts naturalistes que han visitat el Fluvià, a la resclosa de Serinyà per veure aquest grups d’ocells exòtics de coloració tan espectacular, i que provenen de grups assilvestrats del centre d’Europa.

Aquests censos estan organitzats per Limnos però no serien possible sense la col·laboració de tots els participants, ja que és una activitat basada totalment amb el voluntariat ambiental.

Lleugera baixada del nombre d’ocells aquàtics en el XXIVè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles

Resultat del cens d’ocells aquàtics hivernants de l’Estany de Banyoles, des de 2008 a 2018. Font: LIMNOS.

Lleugera baixada del nombre d’ocells aquàtics en el XXIVè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles

Resultat del cens a l’Illa de Fares

Imatges del cens

Lleugera baixada del nombre d’ocells aquàtics en el XXIVè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles

Esparver al Pla de Martís

 

 

Lleugera baixada del nombre d’ocells aquàtics en el XXIVè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles

Cens d’ocells a la Resclosa de Serinyà

Lleugera baixada del nombre d’ocells aquàtics en el XXIVè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles

Corb marí gros al Fluvià

Lleugera baixada del nombre d’ocells aquàtics en el XXIVè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles

Grup d’ànecs mandarins a la resclosa de Serinyà

 

Lleugera baixada del nombre d’ocells aquàtics en el XXIVè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles

Censant ocells a l’Estany, torre de rem.

 

 

Lleugera baixada del nombre d’ocells aquàtics en el XXIVè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles

Cens d’ocells a la caseta de fusta.

 

 

Lleugera baixada del nombre d’ocells aquàtics en el XXIVè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles

Cens d’ocells al dormidor d’esplugabous a la Draga.

 

Lleugera baixada del nombre d’ocells aquàtics en el XXIVè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles

Cens d’ocells.
Pla de l’Estany, 24 de gener de 2018
LIMNOS-Ecologistes de Catalunya (A. de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany)
www.limnos.org limnos@limnos.org