Resultats del XXXè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles i el riu Fluvià

Penjat el 8 de febrer de 2024, per Limnos

Banyoles, 8 de febrer de 2024

  • Es detecten pocs collverds, però el nombre de fotges remunta després d’anys a la baixa.
  • Les poblacions hivernants de cigonyes i d’ànecs mandarins paren la seva tendència a l’alça.
  • Es fa una primera cita de martinet menut hivernant a la comarca.

Un any més, durant el gener s’ha realitzat el cens d’ocells aquàtics hivernants a totes les zones humides de Catalunya. Aquests censos permeten tenir una estimació aproximada del total dels ocells d’una regió o d’un país, i està coordinat per diferents entitats a nivell internacional. Limnos ha estat coordinant el cens d’ocells a l’Estany de Banyoles des de 1995, essent aquesta la 30ena edició, i a l’Illa de Fares i al Fluvià des del 2001. Aquest any el cens es va realitzar diumenge 14 de gener a l’Estany de Banyoles i el dissabte 13 al riu Fluvià, tot i que, s’incorporen totes les dades entre el 10 i el 20 de gener, incloent espais com el Pla de Martís. Han participat al cens 19 persones, entre les dues jornades i altres prospeccions. El dia de l’Estany, amb 15 persones entre voluntàries i organització, vam poder fer dos grups fent la volta en direccions oposades, com ho hem anat fent des de la pandèmia.

En aquest cens hem pogut remuntar en el nombre de fotges hivernants (141), després del mínim històric l’any passat, amb només 84. Tot i que seguim lluny de les 200-300 que s’anaven veient en bona part de la vida d’aquests censos a l’Estany, podem dir que es trenca la tendència a la baixa d’aquesta població. Per contra, hem recomptat 174 ànecs collverd, una de les dades més baixes dels últims 10 anys, però potser s’explica perquè al Fluvià hi hem trobat 100 ànecs més que l’any passat, seguint una tendència a l’alça des del 2018. Les polles d’aigua es mantenen amb un nombre més baix que els últims anys però no preocupant, i els cabussets es mantenen després d’un pic poblacional l’any passat.

La població de cigonyes hivernants, molt variable any a any pels seus moviments interns entre punts d’hibernació, es recompta enguany en menys de 70 individus. Els ànecs mandarins, que portaven creixent en nombre des del 2021, quan van començar a reproduir-se a l’Estany, minven la seva població hivernant amb 21 individus després del pic de l’any passat de 37. En aquesta edició vam constatar com encara queden a l’Estany 2 dels 4 ànecs híbrids amb cuallarg que vam detectar per primer cop el 2022, i hem pogut recomptar 9 xarxets, una espècie diferent d’ànec.

Pel que fa als dormidors, el de gavians argentats segueix anul·lat, des de l’any passat: hem tornat a verificar que tots s’envolen de l’Estany mentre fosqueja i no es queden a dormir. Com que la metodologia d’aquest cens el recompte de gavians es fa en els dormidors, tot i veure gavians a l’Estany i a l’abocador durant el dia, no n’hem pogut comptar cap en el cens. En paral·lel, els dormidors a l’Estany de gavines vulgars, corb marins i esplugabous s’han mantingut amb valors semblants.

Com a dades destacables, un dels grups va poder citar un martinet menut hivernant a les llacunes de Can Morgat. Es tracta d’una espècie d’ardeid estiuejant ja de per sí molt escassa, i a la baixa a tot arreu. Aquest individu trobat a l’hivern, doncs, és un dels pocs que atípicament es queden a hivernar a la península, sense baixar a l’Àfrica. Enguany també vam poder comptar una 40èna de daurades grosses amb el grup de Fredelugues, al Pla de Martís, i censar espècies de rapinyaires, com l’astor, l’esparver, l’àguila calçada o el falcó pelegrí, a més dels més comuns aligot i xoriguer.

Resultats del XXXè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles i el riu Fluvià
Taula 1: Comparativa dels resultats del cens de l’Estany entre el 2020 i el 2024.

Dels resultats del Fluvià, que vam censar el dissabte fent tres grups d’ornitòlegs entre organitzadors i voluntariat veterà, es pot destacar el ja comentat augment d’ànecs collverds, i la presència d’alguns individus d’ànecs grisets i xarxets. També es manté la població de xivites, un limícola que no trobem a l’Estany, els ardeids com el bernat pescaire o l’agró blanc, i vam poder recomptar un bon nombre alt de blauets.

Resultats del XXXè cens d’ocells aquàtics de l’Estany de Banyoles i el riu Fluvià
Taula 2: Comparativa dels resultats del cens del Fluvià entre el 2018 i el 2024.

Aquests censos estan organitzats per Limnos però no serien possible sense la col·laboració de tots els participants, ja que és una activitat basada totalment amb el voluntariat ambiental.

Pla de l’Estany, 8 de febrer de 2024