NOTA DE PREMSA: SANT VICENÇ DELS HORTS ATACA A CIMENTS MOLINS

Penjat el 2 d'octubre de 2016, per Cepa

 

A mitjans de septembre l’Ajuntament de Sant Vicenç i els Horts va tenir coneixement de la tramitació per part de la Generalitat de l’expedient B1CNS160221 que tramitava Qualitat Ambiental dintre del departament de Medi Ambient.

En el sí del mateix s’aprecia la petició de la cimentera CIMENTS MOLINS, radicada en part dintre del terme municipal de Sant Vicenç i els Horts per ampliar l’activitat de la incineradora de la seva instal.lació industrial en els següents termes:

– De la crema actual de 5000 tones de pneumàtics passaria a incinerarne 15000 tones més. En total 20.000 tones.

– De la crema actual de 8000 tones de llots de depuradora passaria a incinerarne 4000 tones més. En total 12.000 tones.

Tal notori increment de l’activitat de la incineradora es justifica per la Generalitat en que a canvi es deixen de cremar 19.000 tones de fusta i CDR.

A la vista del despropòssit l’ajuntament i tots els grups polítics, inclós el regidor no adscrit, la plataforma que engloba a la ciutadania, les associacions de veïns, ciutadans a títol particular i grups ecologistes han decidit demanar l’arxivament de l’expedient a la Generalitat.

Les principals al.legacions son:

1.- Considerar substancial l’augment de crema de combustibles contaminants i que es tramiti com a tal, havent-se d’estudiar la seva repercussió.

2.- Tant als pneumàtics com als llots de depuradora es troben metalls pesants i substàncies contaminants que al incinerar-los van a l’atmosfera.

3.- Sant Vicenç ja es troba dintre una zona de protecció atmosfèrica.

4.-Pel volum de residus autoritzat caldria tramitar-ho com a modificació substancial i fer informació pública del projecte.

5.- Recentment la Generalitat ha aprovat modificacions no substancials reiterades que esdevindrien una modificació substancial encoberta.

6.- Manca d’informes preceptius de natura ambiental.

7.- Manca repercussió abast cendres dels nous residus i el seu abocament al clavegueram de barcelona segons l’ACA.
Les al.legacions s’han presentat el 29 de setembre a la Generalitat.

Text integre de les al.legacions:

http://calduchabogados.com/ca/sant-vicenc-i-els-horts-sarma-ciments-molins/