Una història d’èxit

Penjat el 9 de maig de 2023, per Despatx IAEDEN

L’entitat té moltes lluites obertes i de tant en tant és bo recordar aquelles que s’han guanyat i han suposat una victòria pel territori i el medi ambient.

Una de les principals lluites que té la IAEDEN a la comarca és la d’evitar l’obertura i ampliació de noves granges de porcs atès el greu problema de contaminació que pateix l’aigua dels aqüífers alt empordanesos i que, en situacions com l’actual sequera, és quan apreciem més l’interès de mantenir-los nets i aptes pel consum humà


La nostra història d’èxit comença el mes de maig de 2016 a Cantallops, quan l’ajuntament va fer pública la sol·licitud de llicència urbanística presentada per l’empresa Dinàmic Rural SL., per a l’ampliació de l’explotació ramadera de la granja Els Noguers, popularment coneguda com de l’estanquer o d’en Lluis Castelló. El projecte, en la seva tramitació, ja estava bastant avançat i consistia –bàsicament– a passar de la capacitat d’engreix de 720 porcs a 1.222 porcs. Complert el tràmit s’obria el termini per a presentar al·legacions.


Es va constatar que el projecte contenia una sèrie d’errors i falsedats importants i que la inspecció visual de la granja (es va fer un reportatge fotogràfic), posava de manifest que l’explotació es trobava en un estat deplorable, incomplint les condicions de seguretat, salubritat, ornat i higiene més elementals exigibles en una granja. L’activitat desenvolupada en semblants condicions i tenint en compte la proximitat de la granja a les cases i al sòl urbà, provocaven contínues molèsties i impactes negatius als veïns.


Es van presentar al consistori les reflexions, els informes i conclusions de l’anàlisi que es va fer del projecte presentat per Dinàmic Rural SL. L’Ajuntament, malgrat la informació que es presentava, al·ludia que es disposava d’informes tècnics favorables per al projecte de l’ampliació, i que es disposava de la llicència d’activitat en vigor, atorgada pel mateix consistori. En conseqüència, deien que no es podia fer res. Només quedava la possibilitat de presentar al·legacions al projecte.


Tres veïns de Cantallops, van decidir presentar al·legacions al projecte. Abans de fer-ho, van presentar a la resta de veïns els informes i conclusions de l’anàlisi que es van fer del projecte presentat per Dinàmic Rural SL i davant d’aquesta situació es van aconseguir arreplegar la signatura de 84 veïns que es van sumar a la presentació d’al·legacions.


Es volia aprofitar una vella granja en ruïnes, situada a 100 metres del poble i sol·licitar la seva ampliació, per a continuar desenvolupant l’activitat ramadera en unes condicions que no es corresponien amb les exigències tècniques i mediambientals requerides. La granja no tenia caducada la llicència, malgrat no haver passat ni el control tècnic inicial, ni els successius exigibles.


El 21 de juliol de 2016, l’Ajuntament va comunicar que havia rebut el 18 de juliol de 2016, de Dinàmic Rural SL, el resultat del “control periòdic en matèria de medi ambient”, emès per l’entitat col·laboradora ambiental acreditada per la Generalitat de Catalunya, DEKRA. El resultat del control ambiental era FAVORABLE.


El consistori va manifestar que, amb l’informe ambiental favorable emès per DEKRA, no estava en condicions d’atendre les al·legacions. Va dir que podrien ser acusats de prevaricar. L’informe FAVORABLE emès per la Generalitat a través de DEKRA, i tenint en compte l’estat real de la granja amb incompliments flagrants des de diversos punts de vista, va obligar a interposar una nova demanda, aquesta vegada contra la Generalitat de Catalunya, en oposició davant el TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) a la valoració FAVORABLE de la llicència ambiental de la granja emesa per DEKRA, la seva entitat col·laboradora, entenent –i argumentant– que la valoració de l’informe havia de ser DESFAVORABLE.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a l’agost de 2020, resolia anul·lar el control ambiental de l’any 2016 i va dictar que aquest havia de ser desfavorable per l’estat real de la granja.

Per aquesta raó i paral·lelament, aquesta vegada amb el suport de la IAEDEN, el febrer de 2021, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona va dictar sentència dictaminant la clausura de les instal·lacions, declarar la caducitat de la llicència ambiental, i tramitar l’expedient sancionador per depurar les responsabilitats derivades del funcionament irregular de la granja durant els darrers anys.

El fallo judicial es basava en l’incompliment, de caràcter greu, com:

  • La manca de capacitat d’emmagatzematge de purins.
  • La manca de condicions de sanitat i benestar animal de la nau situada al Nord.
  • La manca de garantia estructural de la nau Nord.
  • El caràcter obsolet de les cobertes d’uralita.

L’ajuntament va decidir no tramitar el tancament provisional fins, el juliol de 2021, quan el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona ordenava l’execució provisional de la sentència. Aquesta vegada, l’ajuntament va haver d’actuar en conseqüència i executar la sentència provisional que li va ordenar el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona: declarar caducada la llicència ambiental, tramitar el tancament de la granja i sancionar a la propietat per funcionament irregular.

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona que ordenava la clausura de la Granja va ser recorreguda per Dinàmic Rural SL. El 24 de novembre del 2022, el TSJC desestimava el recurs interposat per Dinàmic Rural SL. En la seva sentència deixa ben clar i llista el cúmul d’incompliments en què la granja ha incorregut per a poder desenvolupar la seva activitat amb les garanties exigibles des de diversos punts de vista: tècnics i ambientals.

Han passat més de 6 anys des de l’inici de tot aquest procés i, finalment, la justícia ens ha donat la raó. La granja es tanca perquè no complia els requisits tècnics i mediambientals. A la vista estava.

L’argument de l’ajuntament per a no actuar seguint les disposicions de les diverses sentències emeses pels tribunals, es basava en el fet que volien esperar que s’hagués acabat tot el recorregut judicial i que la sentència fos ferma. Al·legava que, per prudència, en el supòsit que la sentència final canviés de sentit, podria ser demandat per danys i perjudicis per part de la propietat de la granja i això podria costar diners al consistori.

Ara, que el recorregut ha arribat a la seva fi, l’ajuntament actua perquè no té més remei. La sentència l’obliga a declarar caducada la llicència ambiental de la granja i a tramitar la seva clausura definitiva per haver exercit l’activitat de manera irregular sense disposar del control inicial ambiental corresponent, per l’incompliment de les condicions que exigeix la llicència, entre altres, no tenir les basses de purins necessàries. Així ho recull la sentència que també l’obliga a sancionar a la propietat de la granja per haver exercit l’activitat sense complir les condicions exigibles. Segons la llei de control ambiental, es tipifiquen els fets com a infracció GREU i l’import de la sanció pot arribar fins a 50.000 €.

L’1 de març, l’Ajuntament va emetre un decret pel qual comunicava la sanció a la propietat de la granja. En aquest decret però, es valoren les irregularitats comeses com una infracció urbanística LLEU i amb una multa ridícula de 3.000 €, que es pot rebaixar en un 20%. Ens va sorprendre l’actitud de l’Ajuntament perquè, ara que la sentència era ferma i quedaven constatats tots els incompliments de la granja, es podia aplicar amb tota tranquil·litat una sanció més que justa. Novament, però, hem hagut de presentar al·legacions contra la sanció que l’ajuntament ha decretat contra la propietat de la granja.

A l’espera de la resolució d’aquest últim entrebanc, celebrem el tancament d’una granja que de cap de les maneres podia estar en funcionament. És mostra també com la falta de control per part de l’administració i el mode de funcionament de “atorguem i desprès potser revisarem” pot donar lloc a situacions tant flagrants com aquesta. Han hagut de passar 7 anys perquè es fes justícia. Sense l’ajuda dels veïns de Cantallops i la vigilància que exercim sobre diversos projectes al territori la situació mediambiental de l’Empordà seria, a ciència certa, molt pitjor.

Si ens vols ajudar a vigilar i aturar els projectes que degraden el medi natural de l’Empordà com aquest, no ho dubtis, fes-te soci/sòcia de la IAEDEN-Salvem l’Empordà!

Una història d’èxit

The post Una història d’èxit appeared first on IAEDEN - Salvem l'Empordà.