Sanció de 5.001 euros a la granja del Noguers per funcionament irregular

Penjat el 8 de gener de 2024, per Despatx IAEDEN

Amb aquest tràmit finalitza l’execució de la sentència en relació a aquest cas iniciat l’any 2016 per la ciutadania

Des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà lluitem per un model ramader sostenible i dimensionat a les capacitats naturals de la comarca. La tendència de seguir ampliant granges en un territori amb problemes de contaminació per nitrats, amb una sequera històrica i en plena crisi climàtica és un fet molt greu i preocupant. En sintonia amb això, exigim a les autoritats una moratòria immediata i perpètua perquè no s’ampliïn ni es construeixin noves granges.
En el cas de la granja dels Noguers, a Cantallops, unes instal·lacions ruïnoses que es pretenien ampliar, el juliol de 2021 el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona ordenava l’execució provisional de la sentència. La granja es tancava perquè no complia els requisits tècnics ni les exigències mediambientals. Una vegada exhaurida la via dels recursos interposats per Dinàmic Rural SL, després de novembre de 2022, s’iniciava un procés sancionador a la propietat per funcionament irregular. Un expedient sancionador que es va iniciar incorrectament.
Tant és així que, juntament amb el senyor Rafel Duran, el març de 2023 vam presentar al·legacions. Per tant, restava pendent d’iniciar-se novament l’expedient sancionador ordenat per la sentència.
En els diferents escrits aportats, tan per l’Ajuntament com per la titular de la granja, es justifica que aquest mateix mes, per Decret d’Alcaldia del 5 de Desembre de 2023, han acordat incoar expedient sancionador per el funcionament irregular de l’activitat ramadera.
Aquest inici d’expedient ja s’ajusta a la Llei que exigíem (Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i de control ambiental) i sancionarà el funcionament irregular i s’indica que pot ser constitutiu d’infracció greu de l’article 82.2 sancionable amb multa de 5.001€ a 50.000€, tal i com nosaltres vam invocar en l’anterior expedient sancionador que es seguia per la via urbanística i es volia sancionar amb 300€.
De totes maneres, amb la incoació d’expedient, es constata que Dinàmic Rural no ha estat mai sancionada en cap expedient administratiu i que va tancar la granja abans de la incoació de l’expedient sancionador, raó per la qual es proposa sancionar amb el grau mínim de 5.001€.
La resolució d’incoació està annexada a la diligència d’ordenació de data 13 de Desembre, notificada el 15 de Desembre. I s’efectuà un cop l’Ajuntament va rebre la notificació de justificar el compliment de la sentència per diligència d’ordenació del Jutjat de 4 de Desembre, que es va dictar un cop nosaltres vam aportar la sentència del TSJC davant del Jutjat de Girona i vam sol·licitar que es requerís la incoació i tramitació d’aquest expedient sancionador per escrit de data 29 de Novembre.
Amb la sanció dels fets, acabarà ja l’execució completa de la sentència dictada a les últimes actuacions.

IAEDEN-Salvem l’Empordà
29 de desembre de 2023.-

Sanció de 5.001 euros a la granja del Noguers per funcionament irregular