Oposició frontal contra la urbanització Sa Guarda de 104 cases i un hotel a Cadaqués

Penjat el 14 de novembre de 2018, per Despatx IAEDEN

L’associació d’Amics de la Natura de Cadaqués, la Plataforma SOS Costa Brava i la IAEDEN-Salvem l’Empordà manifesten la seva frontal oposició a les previsions del sector Sa Guarda i sostenen que el PGOU de Cadaqués, el Pla Parcial i el Projecte d’urbanització són il·legals i comportaran un impacte ambiental i paisatgístic extraordinari i de caràcter irreversible, que malmetrà la imatge tradicional del municipi.

Per aquestes raons, han demanat a l’Ajuntament que fer efectiva l’aturada d’aquest projecte mitjançant tres secrits que sol·liciten la petició d’adopció d’un Acord de Ple per estudiar la reforma i modificació puntual del planejament general amb la finalitat de preservar l´àmbit territorial del Sector 6.2 Sa Guarda i desclassificar els terrenys, una sol·licitud de suspensió de llicències i la petició de declaració de nul·litat de ple dret del Projecte d’urbanització del Pla Parcial de Sa Guarda.

Podeu llegir el COMUNICAT

Oposició frontal contra la urbanització Sa Guarda de 104 cases i un hotel a Cadaqués Oposició frontal contra la urbanització Sa Guarda de 104 cases i un hotel a Cadaqués