Porta a porta a Barcelona, però per fer realitat Residu Zero?

Penjat el 21 de gener de 2021, per Cepa

Sant Andreu (28.000 habitants) és el primer barri de Barcelona (a més d’Horta i Sant Antoni) on l’Ajuntament ha decidit implantar la recollida selectiva de residus domèstics i comercials  porta a porta durant l’any 2021. El moviment veïnal i ecològic del barri dóna suport a la nova forma de recollida i demana fermament que s’implanti el model Residu Mínim, per no quedar a mig camí i aconseguir la recollida selectiva neta del 80%. L’Associació de Veïns, la Federació d’entitats del barri, el CEPA, i l’Ateneu l’Harmonia donen suport a l’alternativa ecologista per fer realitat un autèntic residu zero i rebutjar succedanis . I, no és cap casualitat!, aquestes entitats són membres de la Plataforma Ciutadana Resuidu Zero (PCRZ).

Aquesta és la presentació amb què es va obrir el debat veïnal. Veureu que aporta informació i criteris clars per avaluar la proposta de l’ajuntament de BCN, tant sobre la forma de recollida (porta a porta), com sobre les opcions de classificar les deixalles. I aquest debat i decisió del model que es posi en marxa a Sant Andreu és molt necessari per avançar fermament cap a Residu Zero, o simplement limitar-se a reduir una miqueta l’exportació de residus i la promoció de noves instal·lacions per incinerar i abocar que la població en nega legítimament a acceptar.