Reclamem disminuir la pressió sobre les Illes Medes

Penjat el 11 de novembre de 2016, per Iaeden

Reclamem disminuir la pressió sobre les Illes Medes

Hem presentat, junts amb l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG), al·legacions al Projecte de decret pel qual es modifica el Pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les illes Medes (PRUG). Considerem que el nou Projecte d’aquest pla passa per alt el principi de prudència pel que fa a la conservació d’aquest espai.

Les dues organitzacions reiterem i ampliem les nostres al·legacions al PRUG, i recordem que si l’objecte del Pla rector d’ús i gestió és preservar i millorar l’estat de conservació del patrimoni natural de l’espai protegit, cal sens dubte, disminuir la pressió de les activitats subaquàtiques, imposar el criteri de prudència i establir uns valors d’ús per sota de la capacitat de càrrega que es determini per a cadascuna de les zones en funció dels resultats lligats al seguiment biològic.

Dels informes científics realitzats pel departament d’ecologia de la UB, es desprèn la necessitat de disminuir la pressió sobre els hàbitats per tal d’accelerar-ne la recuperació ecològica. La interpretació contrària que fa la documentació exposada, demostra la necessitat d’incorporar al procés de revisió dels límits d’immersions una figura experta que estigui familiaritzada amb l’àrea d’estudi. Així mateix, les dues organitzacions reclamem la creació d’un comitè científic de seguiment, que hauria d’esdevenir l’enllaç entre el programa de seguiment i l’administració responsable.

Des de les entitats seguim demanant que es mantingui el nombre de boies d’immersió en 12, i proposem d’establir com a màxim dues franges horàries de submarinisme en cadascuna de les zones autoritzades. En aquest sentit, cal revisar a l’alta el nombre de submarinistes només en el cas que hi hagi hagut una recuperació i una estabilitat continuada dels descriptors durant almenys 4 anys, o el temps que determini la dinàmica dels descriptors utilitzats.

Per la IAEDEN–Salvem l’Empordà i l’ANG, l’adopció d’un model de gestió adaptativa és una mesura potencialment positiva, però la vigilància és un factor clau del bon funcionament del PRUG. Per aquesta raó, demanem que el parc tingui un servei de vigilància eficaç, amb poder sancionador, i no només amb funcions informatives. En concret, proposem la suspensió de les llicències per operar dins el parc de les empreses de submarinisme infractores.

Tanmateix, celebrem que s’hagi incorporat una zona de reserva integral, i que la proposta destaqui el paper clau dels ecobriefing. Per tot això, demanem que sigui obligatòria la supervisió de les immersions realitzades pels centres d’immersió a través d’una explicació prèvia a la immersió amb recomanacions sobre el comportament subaquàtic respectuós i la fragilitat de les comunitats que s’observen.

Finalment, les dues organitzacions considerem molt important assegurar que tant les velocitats com els itineraris fets pels centres d’immersió i els creuers submarins siguin el mínim d’intrusius en l’espai, i es respectin les velocitats de navegació.