Salvem l’Empordà de purins es reuneix amb parlamentaris i consellers

Penjat el 8 de juny de 2016, per Iaeden

La plataforma Salvem l’Empordà de purins explica en un nou comunicat de premsa la feina realitzada en les darreres setmanes i les reunions amb representants polítics i del govern que ha tingut i preveu tenir. Els col·lectius i les persones agrupades en la plataforma han traslladat la preocupació per l’augment de macro-granges a la comarca als representants polítics del Parlament i preveuen una reunió amb el Govern de la Generalitat aviat.

En el comunicat es fa referència a la Ponència de sòl no urbanitzable: Explotacions ramaderes (del gener de 2016) on la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat exposa que davant del nombre creixent de sol·licituds per noves granges i ampliacions de les existents, urgeix una nova regulació i ordenació del sector.

Salvem l’Empordà de purins es reuneix amb parlamentaris i consellers

Expedients tramitats per CTU [Comissions Territorials d’Urbanisme]. Inclou la totalitat de granges (porcí+boví+aviram+altres espècies+mixtes). No s’hi compten les ampliacions degudes a directiva de benestar animal. (Font: Ponència de sòl no urbanitzable: Explotacions ramaderes http://territori.gencat.cat)